SZTUKA DAWNA

Sztuka dawna w ofercie galerii.

SETKOWICZ Adam
SETKOWICZ AdamSETKOWICZ AdamSETKOWICZ Adam
Tytuł:

Wesele krakowskie

Technika:olej, tektura
Wymiary:55,5 x 79 cm
71,5 x 95 cm (z oprawą)
Uwagi:Sygnowany l.d.: "A. Setkowicz"
Lokalnie widoczne drobne ubytki malatury (l.d.).
zapytaj o cenę
RZEPIŃSKI Czesław
RZEPIŃSKI CzesławRZEPIŃSKI Czesław
Tytuł:

Pejzaż z zabudową

Technika:olej, płótno
Wymiary:60 x 73 cm
72,5 x 85,5 cm (z oprawą)
Uwagi:Sygnowany p.d.: "Rzepiński"
zapytaj o cenę
Autor nieznany
Autor nieznanyAutor nieznany
Tytuł:

Żyd przy lekturze

Technika:olej, płótno dublowane
Wymiary:26 x 35,5 cm
38 x 45 cm (z oprawą)
Uwagi:Sygnowany p.d.
zapytaj o cenę
SETKOWICZ Adam
Tytuł:

Przed domostwem

Technika:olej, tektura
Wymiary:22,5 x 29,7 cm
Uwagi:Sygnowany l.d.: "A. Setkowicz"
zapytaj o cenę
BREITENWALD Roman
Tytuł:

Konie na postoju

Technika:olej, płótno
Wymiary:50 x 70 cm
65 x 85,5 cm (z oprawą)
Uwagi:Sygnowany p.d.: "RBreitenwald"
zapytaj o cenę
Autor nieznany
Autor nieznanyAutor nieznany
Tytuł:

Portret kobiety

Technika:olej, tektura
Wymiary:23 x 17,5 cm
34,5 x 29 cm (z oprawą)
zapytaj o cenę
KOSSAK Wojciech
KOSSAK WojciechKOSSAK Wojciech
Tytuł:

Ułan (1920)

Technika:olej, płótno naklejone na tekturę
Wymiary:38 x 30 cm (wymiary płótna)
36,5 x 27 cm (w świetle passe-partout)
58 x 47 cm (z oprawą)
Uwagi:Opisany śr.d.: "Madzi | Tato | 1920"
zapytaj o cenę
KOSSAK Juliusz
KOSSAK JuliuszKOSSAK Juliusz
Tytuł:

Powitanie - sarmata z koniem (1889)

Technika:akwarela, papier
Wymiary:18,8 x 14,5 cm (w świetle passe-partout)
57 x 54 cm (z oprawą)
Uwagi:Sygnowany i datowany l.d.: "JK | 1889"
Do obrazu dołączona opinia wydana w 1942 roku przez Tadeusza Dobrowolskiego.

Fragment opinii Tadeusza Dobrowolskiego:
"Akwarela ta przedstawia szlachcica z podgoloną czupryną, trzymającego za uzdę konia i zdejmującego z głowy rogatywkę. Ponieważ poza nim widać drewniane wrota, wolno się domyślić, że szlachcic ów przybył do jakiegoś dworu i wita jego mieszkańców.
[...]
Swojski temat związany z polską tradycją rycerską jest bowiem typowy dla twórczości J. Kossaka. Na tego samego malarza jako autora malowidła, wskazuje jeszcze ostrożna technika akwarelowa, delikatny światłocień, pewna skłonność do linearnego konturowania formy, ilustratorski charakter całości, wreszcie atmosfera uczuciowa akwareli."
zapytaj o cenę
KOSSAK Jerzy
Tytuł:

Widzenie św. Huberta (1940)

Technika:olej, tektura
Wymiary:101,5 x 72 cm
109 x 80 cm (z oprawą)
Uwagi:Sygnowany i datowany l.d.: "Jerzy Kossak | 1940"
Opisany na odwrocie: "Poświadczam autentyczność | Jerzy Kossak | Kraków 27/X.40."

OPIS PRACY:
W sztuce Jerzego Kossaka powracał wielokrotnie temat wizji św. Huberta z Liège. Ukazana scena jest inspirowana średniowieczną legendą głoszącą, że pochodzącemu z królewskiego rodu, korzystającemu z uciech życia Hubertowi, który wybrał się w dzień Wielkiego Piątku na samotne polowanie, ukazał się biały jeleń ze znakiem krzyża migocącym pośród poroża. Wydarzenie to miało przyczynić się do nawrócenia mężczyzny na wiarę chrześcijańską.
Jerzy Kossak z dużą precyzją oddał detale przedstawionego świata. W pracy jest wyczuwalna również atmosfera niezwykłości, na którą wpływa rozświetlony nimb nad głową św. Huberta oraz krzyż ponad łbem zwierzęcia, a także idylliczność leśnej natury otaczającej opisywane przedstawienie hagiograficzne. Warte uwagi jest samo ujęcie kompozycyjne sceny – jak wspomniano, Jerzy Kossak niejednokrotnie podejmował w swojej sztuce motyw wizji św. Huberta, zwykle jednak przedstawiał tę legendę w sposób horyzontalny, z figurą mężczyzny dosiadającego konia. Tutaj wertykalne ujęcie jest wyjątkowe, dużo bardziej oryginalne, imponujące harmonią układu, dopracowaniem szczegółu, a także formatem.
zapytaj o cenę
TRUSZ Iwan
TRUSZ IwanTRUSZ Iwan
Tytuł:

Ruiny twierdzy w Bałakławie

Technika:olej, tektura
Wymiary:14 x 17 cm
19,5 x 32,5 cm (z oprawą)
Uwagi:Sygnowany l.d.: "I. Trusz"

OPIS PRACY:
Iwan Trusz jest uznawany za jednego z najwybitniejszych ukraińskich artystów impresjonistycznych. Artysta malował przede wszystkim pejzaże, wśród których wiele miejsca zajmują krymskie krajobrazy. Jego obrazy cechuje bogata faktura i nastrojowa kolorystyka.
Oferowana praca przedstawia tytułowe ruiny twierdzy w Bałakławie na Krymie. Majestatyczna sylwetka fortu od wieków zwracała uwagę wielu artystów i poetów, m.in. Adam Mickiewicz poświęcił tej budowli jeden ze swoich Sonetów krymskich, który zaczyna się od słów: "Te zamki, połamane w zwaliska bez ładu, | Zdobiły cię i strzegły, o niewdzięczny Krymie!". Na uwagę zasługuje również starożytna metryka tego miejsca - przypuszcza się, że wzmianki o tym miejscu znajdują się nawet w Odysei Homera.
Obraz prezentuje wysoką klasę artystyczną, a dzięki swojej malarskości, impresjonistycznej formie, a także znakomitym wyczuciu kolorystycznym i światłocieniowym posiada duże walory dekoracyjne.
zapytaj o cenę
STASIAK Ludwik
STASIAK LudwikSTASIAK LudwikSTASIAK Ludwik
Tytuł:

Autoportret z rycerzem

Technika:olej, tektura
Wymiary:61,5 x 47,5 cm
80 x 66 cm (z oprawą)
Uwagi:Sygnowany p.g.: "Ludwik Stasiak"
Widoczne zabrudzenie warstwy malarskiej oraz lokalne spękania malatury.
zapytaj o cenę
KARPIŃSKI Alfons
KARPIŃSKI AlfonsKARPIŃSKI AlfonsKARPIŃSKI Alfons
Tytuł:

Martwa natura z różami

Technika:olej, płótno naklejone na tekturę
Wymiary:45 x 63 cm
59 x 77 cm (z oprawą)
Uwagi:Sygnowany p.d.: "AKarpiński"

OPIS PRACY:
Malowane przez Alfonsa Karpińskiego martwe natury cieszyły się dużym uznaniem już za życia artysty i nadal są obiektami poszukiwanymi przez kolekcjonerów.
Oferowany obraz zawiera w sobie wiele charakterystycznych cech malarstwa Alfonsa Karpińskiego. Artysta wielokrotnie wykorzystywał motyw imponującego bukietu kwiatów umieszczonego w jasnym porcelanowym wazonie. Realizmu pracom malarza dodają pojedyncze, opadłe na stół płatki kwiatów. Ukazanie w tle fragmentów obrazów w złotych ramach również wielokrotnie powracało w tłach jego prac i stanowiło wysmakowane rozświetlenie kompozycji – błysk ram korespondował bowiem zazwyczaj z jakimś złotym przedmiotem usytuowanym obok wspomnianego już bukietu.
Realistyczna na swój sposób konwencja przedstawienia w twórczości Alfonsa Karpińskiego łączy w sobie malarskie kształtowanie form, płynny kontur, pastelową, opartą jednak przy tym na kontrastach gamę barwną i interesujące zabiegi światłocieniowe.
zapytaj o cenę
BŁOCKI Włodzimierz
BŁOCKI WłodzimierzBŁOCKI WłodzimierzBŁOCKI Włodzimierz
Tytuł:

Ołtarz św. Stanisława w katedrze na Wawelu

Technika:olej, tektura
Wymiary:29 x 20 cm
27,5 x 20 cm (w świetle passe-partout)
43 x 33,5 cm (z oprawą)
Uwagi:Sygnowany p.d.: "W Błocki"
Na odwrocie metka z odręcznym opisem.
zapytaj o cenę
BREITENWALD Roman
BREITENWALD RomanBREITENWALD Roman
Tytuł:

U studni

Technika:olej, płótno
Wymiary:50 x 69 cm
63,5 x 83 cm (z oprawą)
Uwagi:Sygnowany p.d.: "RBreitenwald"
zapytaj o cenę
SETKOWICZ Adam
Tytuł:

Przy ognisku

Technika:olej, płótno (luzem na tekturze)
Wymiary:35 x 50 cm (w świetle passe-partout)
50,5 x 65,5 cm (z oprawą)
Uwagi:Sygnowany l.d.: "A. Setkowicz"
Cena:7000 zł
rezerwuj
BRACH Józef
BRACH JózefBRACH Józef
Tytuł:

Przed kościołem

Technika:gwasz, akwarela, ołówek, papier
Wymiary:35 x 60 cm
38 x 63,5 cm (z oprawą)
Uwagi:Sygnowany p.d.: "J. Brach."
zapytaj o cenę
HOFMAN Wlastimil
HOFMAN WlastimilHOFMAN Wlastimil
Tytuł:

Chrystus Frasobliwy i upadek Pana Jezusa

Technika:olej, płyta
Wymiary:40 x 60,8 cm
46,5 x 67,3 cm (z oprawą)
zapytaj o cenę
FABIJAŃSKI Stanisław
FABIJAŃSKI StanisławFABIJAŃSKI StanisławFABIJAŃSKI Stanisław
Tytuł:

Dziedziniec arkadowy na Wawelu (1929)

Technika:akwarela, gwasz, ołówek, karton naklejony na tekturę
Wymiary:47 x 32,5 cm
55,5 x 40 cm (z oprawą)
Uwagi:Sygnowany i datowany l.d.: "St. Fabijański | 1929"
zapytaj o cenę
FABIJAŃSKI Stanisław
FABIJAŃSKI StanisławFABIJAŃSKI Stanisław
Tytuł:

Nokturn - kościół św. Wojciecha w Krakowie

Technika:gwasz, akwarela, papier naklejony na tekturę
Wymiary:34,5 x 25 cm
49 x 39 cm (z oprawą)
Uwagi:Sygnowany l.d.: "St. Fabijański"
Na odwrocie fragment pieczęci krakowskiego magazynu przyborów malarskich Róży Aleksandrowicz.
Cena:2200 zł
rezerwuj
SUNDERLAND Franciszek
SUNDERLAND Franciszek
Tytuł:

Plac Zamkowy w Warszawie

Technika:olej, tektura
Wymiary:32,3 x 38,5 cm
40 x 46 cm (z oprawą)
Uwagi:Sygnowany p.d.: "FRANCISZEK SUNDERLAND"
zapytaj o cenę
SETKOWICZ Adam
Tytuł:

Sanna

Technika:olej, tektura
Wymiary:43,5 x 67,7 cm
57,5 x 81,5 cm (z oprawą)
Uwagi:Sygnowany l.d.: "A. Setkowicz"
Lokalnie widoczne ubytki warstwy malarskiej (większe ubytki malatury w środkowej i prawej górnej części obrazu).
zapytaj o cenę
GRAMATYKA Antoni
GRAMATYKA AntoniGRAMATYKA Antoni
Tytuł:

Brama Floriańska w Krakowie

Technika:olej, tektura
Wymiary:18 x 16 cm (w świetle passe-partout)
41,5 x 38,5 cm (z oprawą)
Uwagi:Sygnowany l.d.: "AGramatyka"
Cena:7200 zł
rezerwuj
JABŁOŃSKI Marcin
JABŁOŃSKI Marcin
Tytuł:

Portret mężczyzny z biżuteryjną szpilą (1829)

Technika:olej, płótno dublowane
Wymiary:64 x 49,5 cm
79 x 64,5 cm (z oprawą)
Uwagi:Sygnowany i datowany l.d.: "Jabłoński pinxit | 1829."
Obraz po konserwacji.

OPIS PRACY:
Marcin Jabłoński był znanym i cenionym lwowskim portrecistą, który tworzył obrazy w stylu biedermeier. Pierwsze lekcje malarstwa pobierał w pracowni nieznanego lwowskiego artysty cechowego, aby następnie szkolić swój warsztat artystyczny w Krakowie, Warszawie i Wiedniu.
Obrazy Marcina Jabłońskiego wychodziły naprzeciw oczekiwaniom mieszczańskiego odbiorcy, wyróżniając się trafnością w oddaniu podobieństwa i dbałością o detale. W prezentowanej pracy artysta zastosował konwencjonalną kompozycję portretową, w której postać ukazana jest od pasa w górę, na neutralnym, ciemnym tle. Ukazany mężczyzna ma na sobie elegancki strój zgodny z panującą w latach 20. XIX wieku modą – ubrany jest w ciemny, dwurzędowy frak i koszulę z wysokim, sztywnym kołnierzykiem. Na piersi ma wpiętą subtelną, biżuteryjną złotą szpilę, podkreślającą rangę i zamożność sportretowanej osoby.
Obraz Marcina Jabłońskiego stanowi znakomity przykład klasyki mieszczańskiego portretu z okresu pierwszej połowy XIX stulecia.
zarezerwowane
FABIJAŃSKI Stanisław
FABIJAŃSKI StanisławFABIJAŃSKI Stanisław
Tytuł:

Kaplica Ogrojcowa przy kościele św. Barbary w Krakowie (1922)

Technika:akwarela, gwasz, karton naklejony na tekturę
Wymiary:44,5 x 30,5 cm (w świetle oprawy)
52,5 x 42 cm (z oprawą)
Uwagi:Sygnowany i datowany l.d.: "St. Fabijański 1922."
Cena:2400 zł
rezerwuj
BRATKOWSKI Roman
Tytuł:

Pejzaż nizinny z rzeką (1922)

Technika:olej, płótno
Wymiary:55 x 81 cm
75 x 100 cm (z oprawą)
Uwagi:Sygnowany i datowany p.d.: "R. Bratkowski 22."
Lokalnie widoczne spękania i przetarcia warstwy malarskiej.
Cena:4500 zł
rezerwuj
BRATKOWSKI Roman
BRATKOWSKI RomanBRATKOWSKI Roman
Tytuł:

Spienione fale na skałach

Technika:olej, tektura
Wymiary:50 x 70 cm
71,5 x 91 cm (z oprawą)
Uwagi:Sygnowany p.d.: "R. Bratkowski"
Cena:6000 zł
rezerwuj
BRATKOWSKI Roman
BRATKOWSKI RomanBRATKOWSKI Roman
Tytuł:

Mewy nad wzburzonym morzem

Technika:olej, tektura
Wymiary:59 x 80 cm
78 x 97 cm (z oprawą)
Uwagi:Sygnowany l.d.: "R. Bratkowski"

OPIS PRACY:
W malarstwie Romana Bratkowskiego wielokrotnie powracał motyw wzburzonego morza, nierzadko, tak jak w prezentowanym przykładzie, ożywiony sylwetkami wznoszących się mew. Artysta w obrazach o tematyce marynistycznej wykorzystywał interesujące zabiegi kompozycyjne i luministyczne, które nadają jego pracom niepowtarzalny charakter.
Na oferowanym obrazie widoczny jest morski pejzaż. Białe, spienione fale niespokojnego morza w majestatyczny sposób rozbijają się o skaliste wybrzeże. Kolorystycznie odcinają się one zarówno od ciemnobrązowych skał, jak i zieleni morskiej toni. Przedstawienie jest niezwykle dynamiczne, na co wpływają diagonalne linie ukazanych w ruchu morskich fale i przecinających powietrze lecących mew. Spokojem zachwyca natomiast w kontraście ciemne stosunkowo niebo, po którym z lekka tylko przesuwają się chmury.
Cena:6900 zł
rezerwuj
GROTT Teodor
GROTT Teodor
Tytuł:

Ołtarz Ukrzyżowanego (1907)

Technika:olej, tektura
Wymiary:17 x 10 cm (w świetle passe-partout)
41 x 32 cm (z oprawą)
Uwagi:Sygnowany i opisany p.d.: "Teod Grott | [nieczytelne]07"
Opisany na odwrocie: "Szkic do obrazu w bocznej | kaplicy Chrystusa Ukrzyżowanego | na Jasnej Górze w Częstochowie | Teodor Grott | 1907."
Cena:3000 zł
rezerwuj
WODZINOWSKI Wincenty
Tytuł:

Odpoczynek

Technika:akwarela, gwasz, ołówek, papier naklejony na tekturę
Wymiary:20,5 x 32 cm (w świetle passe-partout)
42 x 53 cm (z oprawą)
Uwagi:Sygnowany l.d.: "W. Wodzinowski"
Cena:2400 zł
Kup
PIEKARSKI Florian
PIEKARSKI FlorianPIEKARSKI Florian
Tytuł:

Pejzaż z rozlewiskiem

Technika:olej, sklejka
Wymiary:64 x 76 cm
84,5 x 96,5 cm (z oprawą)
Uwagi:Sygnowany p.d.: "F. PIEKARSKI [nieczytelne]"
Cena:4800 zł
rezerwuj
x
«
»