ZACHAREWICZ Witold

ZACHAREWICZ Witold

ZACHAREWICZ Witold BIO

Tytuł:Pejzaż z Hiszpanii
Technika:olej, płótno
Wymiary:46 x 55 cm (wymiary z oprawą: 61 x 69 cm)
Uwagi:
Cena:2000,00 zł Kup

WITOLD ZACHAREWICZ - NOTA BIOGRAFICZNA

 Witold Zacharewicz

Zdjęcie pochodzi z katalogu Witold Zacharewicz Malarstwo, Biuro Wystaw Artystycznych – Ośrodek Sztuki we Wrocławiu, Wrzesień 1974.

 

 

Witold Zacharewicz (Zachar) urodził się w 1929 roku w Krakowie, zmarł tamże w 1985 roku. W latach 1947-1952 studiował na Akademii Sztuk Plastycznych. W latach 1954-1955 był asystentem prof. Eugeniusza Eibischa. Ukończył również Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej. Dyplom obronił w 1965 roku. Artysta używał pseudonimu Zachar, którym sygnował swoje obrazy. Należał do Grupy Realistów z którą wystawiał od roku 1965. Przebywając we Francji eksponował swoje prace w galeriach Bernheim, Tour Eiffel, Vision Nouvelle.
Obrazy malarza znajdują się w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie, w Sofii, Plovdiv, Ministerstwa Kultury i Sztuki w Warszawie oraz w zbiorach prywatnych.

Jego obrazy wyróżniają się żywymi barwami i wydatną, impastową fakturą uzyskiwana poprzez nakładanie farb szerokim pędzlem lub szpachlą. Jednym z ulubionych tematów twórczości artysty były epizody z historii Don Kichota, malował także pejzaże miejskie i sceny.

Cechy charakterystyczne twórczości Witolda Zacharewicza obecne są w jego obrazie pt. „Walka”. Praca przedstawia dwóch walczących ze sobą szablami jeźdźców. Fizjonomia woja po lewej stronie wskazuje raczej na jego wschodnie pochodzenie. Kompozycja fakturowo malowanego dzieła jest niezwykle dynamiczna. Postacie walczących ukazane są w układzie zbliżonym do heraldycznego, co wprowadza elementy symetrii do pulsującego życiem obrazu. Wrażenie ruchu potęguje dodatkowo silnie wyczuwalny rytm i napięcie tworzone przez linie diagonalne. Warto zwrócić uwagę również na doskonałe wyczucie koloru, stopniowane odcienie brązów, żółci i szarości, które zostały umiejętnie rozłożone na całej powierzchni obrazu, korelując ze sobą i dając wrażenie harmonii, pomimo wyraźnej ekspresyjności obrazu i ukazania momentu napięcia. Widz zostaje jak gdyby wciągnięty do wnętrza dzieła poprzez wir ciemniejszych barw okalających scenę i musi sam dokończyć historię, decydując, który z wojowników zwycięży tytułową walkę.

 

ARTYKUŁY NA TEMAT ARTYSTY

 
Jerzy Madeyski, Tekst w katalogu Witold Zacharewicz Malarstwo

 

"Występuje pod dwoma nazwiskami. W Polsce znany jest jako Witold Zacharewicz; we Francji, w której na równi żyje, pracuje i wystawia, zwą go krócej - Zachar - gdyż tak sygnuje swe dzieła. To zresztą obojętne: ostatecznie ważne są obrazy, ich wyraz i indywidualność wykluczająca dzieła Zachara - Zacharewicza z jakimkolwiek innym malarzem, gdyż jest on natychmiast rozpoznawalny; a jak jest to trudnym, szczególnie w dzisiejszych czasach, wiedzą wyłącznie sami artyści starający się nieraz przez dziesiątki lat wyrobić swą osobistą stampilę odrębności. W okresie wciąż zmieniających się stylów i kierunków, w epoce zwanej już wręcz erą postartystyczną wszelkich happeningów i konceptualizmu, Zacharewicz robi to, co budzi szacunek – maluje obrazy w pełnym przekonaniu, że ten właśnie sposób artystycznej wypowiedzi jeszcze się nie przeżył, że jest potrzebny i ma przed sobą, być może nawet bezkresną drogę rozwojową. Maluje obrazy. Pod tym lapidarnym sformułowaniem kryją się liczne podteksty i doświadczenia. Pierwszym i bodaj czy nie najważniejszym jest dostrzeganie w kolorze i plamie barwnej najważniejszych o ile nie jedynych walorów dzieła. Tak jest istotnie. Artysta ten jest rasowym kolorystą. Wyrosły z bujnego prądu postimpresjonizmu, rychło jednak porzucił jego kostniejące stopniowo rygory formalne; przejmując jedynie in extenso naczelne założenia tego kierunku: dbałość o piękno powierzchni, pewną płaszczyznowość, świetlistość oraz niekiedy – grę naprzemianległych tonacji ciepłych i zimnych. "

Jerzy Madeyski, Tekst w katalogu Witold Zacharewicz Malarstwo, Biuro Wystaw Artystycznych – Ośrodek Sztuki we Wrocławiu, Wrzesień 1974.

 

NIEDOSTĘPNE PRACE ARTYSTY

 

Niedostępne prace Witolda Zacharewicza niedostępne
Niedostępne prace Witolda Zacharewicza niedostępne
Niedostępne prace Witolda Zacharewicza niedostępne
Niedostępne prace Witolda Zacharewicza niedostępne
niedostępne