BRZESKI Janusz Maria

BRZESKI Janusz Maria
Tytuł:

Profil kobiecy w szarościach (1940)

Technika:technika mieszana, papier
Wymiary:20,3 x 16,8 cm (w świetle)
39,8 x 35 cm (z oprawą)
Cena:1800 zł
zarezerwowane
BRZESKI Janusz Maria
BRZESKI Janusz MariaBRZESKI Janusz Maria
Tytuł:

Miasto

Technika:tusz, papier
Wymiary:20,5 x 12,8 cm (wymiary w świetle passe-partout)
41,6 x 33 cm (wymiary z oprawą)
Uwagi:Sygnowany p.d.: "Bski"

PROWENIENCJA:
- kolekcja rodziny artysty.
Praca prezentowana na Wystawie w Związku Artystów w Poznaniu w 1920 r.
Cena:1800 zł
Kup
BRZESKI Janusz Maria
Tytuł:

Siedząca

Technika:tusz, papier
Wymiary:33 x 24,5 cm
Uwagi:PROWENIENCJA:
- kolekcja rodziny artysty
Cena:1250 zł
Kup
BRZESKI Janusz Maria
BRZESKI Janusz MariaBRZESKI Janusz Maria
Tytuł:

Projekt okładki "Ryś, wilk i dziewczyna" Janusza Meissnera (1950)

Technika:karton, gwasz
Wymiary:21,5 x 15 cm
39,5 x 30 cm (wymiary z oprawą)
Uwagi:Sygnowany p.d.: "JMBrzeski"

PROWENIENCJA:
- kolekcja rodziny artysty.
zapytaj o cenę
BRZESKI Janusz Maria
BRZESKI Janusz MariaBRZESKI Janusz MariaBRZESKI Janusz Maria
Tytuł:

La bourdelle (1929)

Technika:drzeworyt, bibuła, ed. 2/25
Wymiary:12,5 x 12,5 cm
15 x 15 cm (wymiary w świetle passe-partout)
28,6 x 28,6 cm (wymiary z oprawą)
Uwagi:Drzeworyt powstał z oryginalnego klocka Janusza Marii Brzeskiego z 1929 roku.
Odbił Sławomir Chrystow w 2021 roku.
Cena:1000 zł
Kup
BRZESKI Janusz Maria
BRZESKI Janusz MariaBRZESKI Janusz MariaBRZESKI Janusz Maria
Tytuł:

Ponad miastem (1929)

Technika:drzeworyt, bibuła, ed. 2/25
Wymiary:12,5 x 12,5 cm
15 x 15 cm (wymiary w świetle passe-partout)
28,6 x 28,6 cm (wymiary z oprawą)
Uwagi:Drzeworyt powstał z oryginalnego klocka Janusza Marii Brzeskiego z 1929 roku.
Odbił Sławomir Chrystow w 2021 roku.
Cena:1000 zł
Kup
BRZESKI Janusz Maria
BRZESKI Janusz MariaBRZESKI Janusz MariaBRZESKI Janusz Maria
Tytuł:

Portret Żyda (1930)

Technika:drzeworyt, bibuła, ed. 1/25
Wymiary:12,5 x 12,5 cm
15 x 15 cm (wymiary w świetle passe-partout)
28,6 x 28,6 cm (wymiary z oprawą)
Uwagi:Drzeworyt powstał z oryginalnego klocka Janusza Marii Brzeskiego z 1930 roku.
Odbił Sławomir Chrystow w 2021 roku.
Cena:1000 zł
Kup
BRZESKI Janusz Maria
BRZESKI Janusz MariaBRZESKI Janusz MariaBRZESKI Janusz Maria
Tytuł:

Apollinaire-wspomnienie (1929)

Technika:drzeworyt, bibuła, ed. 1/25
Wymiary:12,5 x 12,5 cm
15 x 15 cm (wymiary w świetle passe-partout)
28,6 x 28,6 cm (wymiary z oprawą)
Uwagi:Drzeworyt powstał z oryginalnego klocka Janusza Marii Brzeskiego z 1929 roku.
Odbił Sławomir Chrystow w 2021 roku.
Cena:1000 zł
Kup
BRZESKI Janusz Maria
BRZESKI Janusz MariaBRZESKI Janusz MariaBRZESKI Janusz Maria
Tytuł:

Drzewa (1946)

Technika:olej, tektura
Wymiary:25 x 19 cm (wymiary w świetle passe-partout)
44 x 38 cm (wymiary z oprawą)
Uwagi:sygnowany p.d.: "Janusz Brzeski | 46"
Cena:2300 zł
Kup

JANUSZ MARIA BRZESKI

Janusz Maria Brzeski

 

Janusz Maria Brzeski
[Źródło: NAC]

Janusz Maria Brzeski urodził się w 1907 roku w Warszawie, zmarł w 1957 w Krakowie. Ukończył Szkołę Sztuk Zdobniczych w Poznaniu pod kierunkiem Jerzego Woronieckiego. W roku 1928 roku uzyskał absolutorium. W latach 20. wyjechał na stypendium do Włoch oraz Francji. W latach 1929-1930 przebywał w Paryżu, zapoznając się tamże ze sztuką surrealizmu i eksperymentując z fotografią. W tym okresie artysta pracował także w różnego rodzaju agencjach graficznych, dla tygodnika "Vu", a także przy produkcji filmów w wytwórni "Paramount".

W 1930 roku artysta powrócił do Polski i zamieszkał w Krakowie, rozpoczynając współpracę z tygodnikami koncernu "Ilustrowanego Kuriera Codziennego": "AS" i "Tajny detektyw".

W 1931 roku Janusz Maria Brzeski z Kazimierzem Podsadeckim zorganizowali pierwszą wystawę fotografii modernistycznej, w której brali udział m.in. Man Ray i László Moholy-Nagy.

W 1932 roku Janusz Maria Brzeski stworzył Studio Polskiej Awangardy Filmowej (SPAF), które funkcjonowało tylko do roku 1934. W powstałych tam filmach artysta użył wiele zabiegów o awangardowym charakterze m.in. filmowanie fotomontaży. Od 1933 roku należał do Cechu Artystów Plastyków "Jednoróg". Po II wojnie światowej artysta ponownie pracował w drukarniach.

Twórczość Janusza Marii Brzeskiego

Pierwsze prace graficzne oraz typograficzne Janusza Marii Brzeskiego stylistycznie odwoływały się do ekspresjonizmu niemieckiego.

Artysta tworzył abstrakcyjne fotogramy, fotomontaże oraz fotografie inscenizowane.

W 1930 roku Janusz Maria Brzeski, czerpiąc inspiracje z psychoanalizy Zygmunta Freuda, stworzył zbiór fotokolaży oraz kolaży pt. "Sex".

W styczniu 1934 roku dla "Kuriera Literacko-Naukowego" artysta stworzył cykl fotomontaży "Narodziny robota", w których Janusz Maria Brzeski odwołał się do konstruktywizmu, zaprzeczając istnieniu indywidualności człowieka w dobie zmechanizowania świata.

Twórczość artysty wykazuje wpływy modernistyczne i postmodernistyczne. Niekiedy podkreśla się pokrewieństwo prac Janusza Marii Brzeskiego z kompozycjami czeskich surrealistów. Dzieła Janusza Marii Brzeskiego wykraczały poza swoje czasy i są przykładem wykorzystania zabiegów awangardowych do komercyjnych wydawnictw prasowych.

Prace artysty można znaleźć w zbiorach m.in. Muzeum Narodowego w Krakowie, Muzeum Narodowego w Warszawie oraz Muzeum Sztuki w Łodzi.

 

Poszukujemy prac artysty

NIEDOSTĘPNE PRACE JANUSZA MARII BRZESKIEGO

niedostępne
niedostępne
niedostępne
niedostępne
niedostępne
niedostępne
x
«
»