BRZESKI Janusz Maria

BRZESKI Janusz Maria

BRZESKI Janusz Maria BIO

Tytuł:Czarna rękawiczka (ok. 1930)
Technika:olej, deska
Wymiary:22 x 27 cm
42,8 x 46,6 cm (wymiary z oprawą)
Uwagi:
Aukcja
BRZESKI Janusz Maria
BRZESKI Janusz MariaBRZESKI Janusz Maria

BRZESKI Janusz Maria BIO

Tytuł:Hotel du Nord (1941)
Technika:gwasz, tusz, papier
Wymiary:33 x 25 cm
Uwagi:
Cena:1500,00 zł Kup
BRZESKI Janusz Maria
BRZESKI Janusz MariaBRZESKI Janusz MariaBRZESKI Janusz Maria

BRZESKI Janusz Maria BIO

Tytuł:Drzewa (1946)
Technika:olej, tektura
Wymiary:25 x 19 cm (wymiary w świetle passe-partout)
44 x 38 cm (wymiary z oprawą)
Uwagi:
Cena:2300,00 zł Kup
BRZESKI Janusz Maria
BRZESKI Janusz MariaBRZESKI Janusz MariaBRZESKI Janusz Maria

BRZESKI Janusz Maria BIO

Tytuł:Frasobliwy (1926)
Technika:tusz, ołówek, papier
Wymiary:26 x 20 cm (wymiary w świetle oprawy)
49 x 41 cm (wymiary z oprawą)
Uwagi:
zapytaj o cenę
BRZESKI Janusz Maria

BRZESKI Janusz Maria BIO

Tytuł:Szaman (1935)
Technika:technika mieszana, papier
Wymiary:29,5 x 24 cm (wymiary w świetle w passe-partout)
55,5 x 48 cm (wymiary z oprawą)
Uwagi:
Cena:4000,00 zł rezerwuj
BRZESKI Janusz Maria
BRZESKI Janusz Maria

BRZESKI Janusz Maria BIO

Tytuł:Akt (1941)
Technika:technika własna, papier
Wymiary:32 x 24 cm (wymiary w świetle passe-partout)
43 x 33 cm (wymiary z oprawą)
Cena:3500,00 zł Kup
BRZESKI Janusz Maria
BRZESKI Janusz Maria

BRZESKI Janusz Maria BIO

Tytuł:Bez tytułu V z cyklu Hotel du Nord (1941)
(13 ilustracji oraz 13 tekstów)
Technika:technika własna, papier
Wymiary:31,5 x 23,5 cm (wymiary w świetle passe-partout)
49,5 x 59,5 cm (wymiary z oprawą)
Uwagi:
Cena:3900,00 zł Kup
BRZESKI Janusz Maria
BRZESKI Janusz Maria

BRZESKI Janusz Maria BIO

Tytuł:Bez tytułu IV z cyklu Hotel du Nord (1941)
(13 ilustracji oraz 13 tekstów)
Technika:technika własna, papier
Wymiary:22,5 x 32 cm (wymiary w świetle passe-partout)
49,5 x 59,5 cm (wymiary z oprawą)
Uwagi:
Cena:3900,00 zł Kup
BRZESKI Janusz Maria
BRZESKI Janusz Maria

BRZESKI Janusz Maria BIO

Tytuł:Bez tytułu III z cyklu Hotel du Nord (1941)
(13 ilustracji oraz 13 tekstów)
Technika:technika własna, papier
Wymiary:31,5 x 23,5 cm (wymiary w świetle passe-partout)
59,5 x 49,5 cm (wymiary z oprawą)
Uwagi:
Cena:3900,00 zł Kup
BRZESKI Janusz Maria
BRZESKI Janusz Maria

BRZESKI Janusz Maria BIO

Tytuł:Bez tytułu II z cyklu Hotel du Nord (1941)
(13 ilustracji oraz 13 tekstów)
Technika:technika własna, papier
Wymiary:31,5 x 23,5 cm (wymiary w świetle passe-partout)
59,5 x 49,5 cm (wymiary z oprawą)
Uwagi:
Cena:3900,00 zł Kup
BRZESKI Janusz Maria
BRZESKI Janusz Maria

BRZESKI Janusz Maria BIO

Tytuł:Bez tytułu I z cyklu Hotel du Nord (1941)
(13 ilustracji oraz 13 tekstów)
Technika:technika własna, papier
Wymiary:31,5 x 23,5 cm (wymiary w świetle passe-partout)
Uwagi:
Cena:3900,00 zł Kup

 

JANUSZ MARIA BRZESKI - NOTA BIOGRAFICZNA

Janusz Maria Brzeski

 

Janusz Maria Brzeski
[Źródło: NAC]

 

Janusz Maria Brzeski urodził się w 1907 roku w Warszawie, zmarł w 1957 w Krakowie. Ukończył Szkołę Sztuk Zdobniczych w Poznaniu pod kierunkiem Jerzego Woronieckiego. Absolutorium uzyskał w 1928 roku. Na początku swojej kariery artystycznej Brzeski tworzył prace graficzne oraz typograficzne utrzymane w charakterystyce poznańskiej grupy artystycznej Bunt, nawiązujące stylem do ekspresjonizmu niemieckiego. W latach 20. wyjechał na stypendium do Włoch oraz Francji. Od 1929 do 1930 przebywał w Paryżu, gdzie zapoznał się z surrealizmem i eksperymentował z różnymi dziedzinami twórczości artystycznej, przede wszystkim z fotografią. W tym czasie artysta pracował również w agencjach graficznych, dla tygodnika „Vu”, a także asystował przy produkcji filmów w wytwórni „Paramount”.

W 1930 roku artysta wrócił do ojczyzny. Zamieszkał w Krakowie gdzie podjął współpracę z tygodnikami koncernu „Ilustrowanego Kuriera Codziennego”: „AS” i „Tajny detektyw”. W tym samym roku, pod wpływem amerykańskiego fotografika i reżysera Man Raya, artysta wykonał serię abstrakcyjnych fotogramów. W swoich pracach nawiązywał do "nowej fotografii" wykorzystując osiągnięcia konstruktywizmu. W tym czasie artysta stosował też fotomontaż negatywowy. Nowoczesne fotomontaże oraz fotografie inscenizowane artysta tworzył do 1939 roku.
Również w 1930 roku Janusz Maria Brzeski, inspirując się psychoanalizą Zygmunta Freuda, stworzył tekę fotokolaży oraz kolaży pt. „Sex”. Cykl był swoistą próbą odczytania i skomentowania fragmentarycznie wybieranych przez Brzeskiego poglądów lekarza. Teka została przygotowana w oparciu o popularne we francuskim surrealizmie idee dotyczące połączenia obrazu z tekstem.

W 1931 artysta wraz z Kazimierzem Podsadeckim zorganizowali pierwszą wystawę fotografii modernistycznej, która była rodzajem manifestacji awangardy fotograficzno-filmowej. Brali w niej udział tacy twórcy jak: Man Ray i László Moholy-Nagy.

W 1932 roku Janusz Maria Brzeski stworzył Studio Polskiej Awangardy Filmowej (SPAF), które funkcjonowało tylko do roku 1934. Wynikiem jego działania były dwa eksperymentalne, niezachowane dzisiaj filmy: „Przekroje” (1931) oraz „Beton” (1933). Poruszały one problem konfliktów społecznych oraz mitu proletariackiego miasta. We wspomnianych filmach artysta wykorzystał pewne zabiegi awangardowe, takie jak filmowanie fotomontaży. Nawiązał również do idei wiodących filmów awangardy: „Berlin - Symfonia wielkiego miasta” Waltera Ruttmanna „Metropolis” Fritza Langa.

Od 1933 roku artysta należał do Cechu Artystów Plastyków „Jednoróg”, skupiającej się na problemie warsztatu i koloru.

W styczniu 1934 roku w dodawanym do „Ilustrowanego Kuriera Codziennego” „Kurierze Literacko-Naukowym” Brzeski opublikował cykl fotomontaży „Narodziny robota”. Prace, o raczej katastroficznym znaczeniu, łączyły w sobie erotyzm i groteskę. Artysta odwołał się do nurtu konstruktywizmu, negując przy tym rolę, czy wręcz istnienie indywidualności człowieka w dobie zmechanizowania przemysłu i sztuki.

Po II wojnie światowej Janusz Maria Brzeski powrócił do pracy w drukarniach. Tworzył dla różnych czasopism („Przekrój”, „Panorama Śląska”) i wydawnictw krakowskich, zajmując się ich oprawą graficzną.

Twórczość Brzeskiego prezentowała wątki modernistyczne i postmodernistyczne. Zdaniem niektórych badaczy prace artysty wykazują podobieństwa z pracami czeskich surrealistów. Jego prace są ciekawym przykładem wykorzystania osiągnięć awangardowych do komercyjnych wydawnictw prasowych. Brzeski umiejętnie łączył elementy sztuki wysokiej i niskiej. W tego typu działaniu można dostrzec zapowiedź postmodernistycznego przełomu, jaki nastąpił w kulturze światowej w końcu lat 80. i 90. XX wieku.

Prace Brzeskiego znajdują się w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Narodowego w Krakowie, Muzeum Narodowego w Szczecinie oraz Muzeum Sztuki w Łodzi.

 

NIEDOSTĘPNE PRACE ARTYSTY

 

niedostępne
niedostępne