WOJNARSKI Jan

JAN WOJNARSKI

Jan Wojnarski urodził się w 1879 roku w Tarnowie, zmarł w 1937 roku w Krakowie. W 1902 roku rozpoczął studia w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie pod kierunkiem Floriana Cynka, Leona Wyczółkowskiego i Jana Stanisławskiego. W 1904 roku przerwał naukę i udał się w trwającą rok podróż studyjną do Włoch. Po powrocie kontynuował studia w Krakowie i kształcił się w pracowni Józefa Pankiewicza. W 1911 roku rozpoczął pracę pedagogiczną na macierzystej uczelni, z kolei od 1929 roku był profesorem na Wydziale Grafiki. Artysta aktywnie działał w lokalnym środowisku artystycznym, należał m.in. do takich ugrupowań jak Grupa Pięciu, Kolor oraz Zwornik.

Sztuka Jana Wojnarskiego

Jan Wojnarski tworzył malarstwo sztalugowe i grafikę. Artysta korzystał z różnych technik i poruszał szeroki zakres tematów. Jan Wojnarski malował pejzaże, sceny rodzaje, symboliczne, portrety i akty. W pracach o charakterze pejzażowym są zauważalne wpływy mistrza artysty Jana Stanisławskiego. Artysta w swoich obrazach posługiwał się dynamicznymi pociągnięciami pędzla i jednocześnie stawiał na minimalizm form malarskich.

Prace graficzne Jana Wojnarskiego były wykonane w technice litografii, miedziorytu, akwatinty lub akwaforty. W rycinach czasami podejmował dialog ze sztuką dawnych mistrzów. Prace graficzne grupował w tekach, jak "Autolitografie" (1909) i "Kraków" (1911). Warto w tym miejscu dodać, że Jan Wojnarski wynalazł nową metodę litografii barwnej - tworzoną kolorowymi pastelami, którą określał pasteologią.

Jan Wojnarski - wystawy i zbiory

Obrazy autorstwa Jana Wojnarskiego można znaleźć w kolekcjach prywatnych i muzealnych, m.in. w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie i Krakowie.

NIEDOSTĘPNE OBRAZY JANA WOJNARSKIEGO

niedostępne
Zapisz się do newslettera - dowiesz się dodaniu nowych prac


Jeżeli chcą Państwo sprzedać prace tego artysty prosimy o kontakt

x
«
»