PANKIEWICZ Józef

JÓZEF PANKIEWICZ

Józef Pankiewicz urodził się w 1866 roku, zmarł w 1940 roku. W latach 1884-1885 studiował w Klasie Rysunkowej u Wojciecha Gersona i Aleksandra Kamińskiego. Następnie studiował w petersburskiej Akademii, po czym wraz z Władysławem Podkowińskim kształcił się w Paryżu. W latach 1906-1914 Józef Pankiewicz pełnił funkcję profesora w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.

Swoje zamiłowanie do eksperymentów kolorystycznych zaszczepił w swoich uczniach, z którymi w 1924 roku wyjechał do Paryża. Począwszy od 1925 roku przebywał na stałe we Francji prowadząc filię krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Dziewiątka jego uczniów nazwana Komitetem Paryskim: Seweryn Boraczok, Jan Cybis, Józef Czapski, Józef Jarema, Artur Nacht, Tadeusz Piotr Potworowski, Hanna Rudzka-Cybisowa, Stanisław Szczepański, Zygmunt Waliszewski, zapoczątkowała w polskiej sztuce nurt koloryzmu. Artysta był także jednym z prekursorów polskiej grafiki artystycznej.

Twórczość Józefa Pankiewicza

Duży wpływ na malarstwo artysty wywarła twórczość francuskich impresjonistów i postimpresjonistów. W swojej twórczości artysta poruszał zagadnienie roli koloru w obrazie. Za pomocą zmiennej palety barw oddawał nastrój portretowanej sceny. Dla artysty to forma malarska stanowiła główny obiekt zainteresowania.

Malarstwo artysty czerpało inspiracje m.in. ze sztuki japońskiej i prac malarzy jak Cézanne i Matisse. Następnie będąc pod wpływem kubizmu i fowizmu wprowadził do swoich obrazów geometryzację form oraz silne barwy.

Józef Pankiewicz - wystawy, wyróżnienia i zbiory

Józef Pankiewicz eksponował swoje prace zarówno w kraju i za granicą. Artysta wystawiał obrazy m.in. na paryskim Salonie Jesiennym (1904, 1907, 1909, 1919) i Salonie Niezależnych (1911, 1912). Pierwsza indywidualna wystawa artysty odbyła się w 1922 roku w Galerie Bernheim-Jeune w Paryżu.

W 1899 rok malarz wziął udział w Wystawie Powszechnej w Paryżu, na której zdobył złoty medal za obraz "Portret pani Oderfeldowej z córką" (1897), zaś w 1900 roku na Wystawie Powszechnej został wyróżniony srebrnym medalem. W 1927 roku artysta został odznaczony Legią Honorową.

Obrazy artysty znajdują się w licznych kolekcjach prywatnych i muzealnych. Prace Józefa Pankiewicza znajdują się w zbiorach m.in. Muzeum Narodowego w Warszawie, Poznaniu i Krakowie.

 

Poszukujemy prac artysty

 

Zapisz się do newslettera - dowiesz się dodaniu nowych prac


Jeżeli chcą Państwo sprzedać prace tego artysty prosimy o kontakt

x
«
»