OBRZYDOWSKI Wiesław

XXXVI Aukcja Dzieł Sztuki KDA - Sztuka dawna i współczesna

WIESŁAW OBRZYDOWSKI

Wiesław Obrzydowski urodził się w 1938 roku w Krakowie, zmarł tamże w roku 2017. Studiował w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, uczył się m.in. pod okiem Wacława Taranczewskiego oraz Czesława Rzepińskiego. Dyplom zrealizował w pracowni Hanny Rudzkiej-Cybisowej w 1966 roku.
Jednym z ważniejszych momentów w artystycznym życiorysie Władysława Obrzydowskiego był rok 1987, w którym to prace artysty zostały wystawione w ramach ekspozycji "Realizm radykalny, abstrakcja konkretna" w Muzeum Narodowym w Warszawie.

Malarstwo Wiesława Obrzydowskiego

Początkowo sztuka Wiesława Obrzydowskiego wpisywała się w dominujący w środowisku krakowskiej uczelni artystycznej koloryzm. W drugiej połowie lat 60. malarz obrał jednak zupełnie inną ścieżkę twórczości - odciąwszy się od koloryzmu i popularnych w tym okresie nurtów awangardowych odnalazł język artystycznej wypowiedzi w ekspresji i deformacji, z czasem został nawet nazwany jednym z prekursorów sztuki "nowych dzikich".
Warto w tym miejscu przypomnieć, wspomnieć, że artysta w ramach radykalnego sprzeciwu wobec kapizmu spalił w 1968 roku wszystkie swoje dzieła nawiązujące do tego kierunku.

Znamienne dla malarstwa Wiesława Obrzydowskiego są surowość oraz ekspresja, świadomy wybór antyestetyki - zarówno formalnie, jak i technologicznie (poszarpane krawędzie podłoża, praktyka malowania na dwóch stronach płótna oraz na blejtramie).
Oficjalnie sztuka artysty zaliczana jest do ekspresjonistycznego realizmu.

Wśród tematów występujących najczęściej w malarstwie Wiesława Obrzydowskiego wymienić należy portrety i erotyki, a także pejzaże, zwykle krakowskie.
Impastowo konstruowane prace artysty cechują się nasyconą kolorystyką i wyraźnym konturem. Charakterystyczny jest również brak perspektywy przestrzennej.

Wiesław Obrzydowski - wystawy i kolekcje

Wiesław Obrzydowski wystawiał swoje prace na wielu ekspozycjach w Polsce, m.in. w Sopocie. Pierwsza indywidualna wystawa obrazów artysty miała miejsce już w roku uzyskania dyplomu krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych (1966).

Dzieła Wiesława Obrzydowskiego znajdują się w wielu kolekcjach muzealnych, m.in. Muzeum Narodowym w Krakowie, Muzeum Okręgowym w Tarnowie czy Muzeum Śląskim w Katowicach.

Teksty na temat twórczości Wiesława Obrzydowskiego:

"Ja muszę coś powiedzieć, żeby nie umknęło, to jest cenna uwaga, o Obrzydowskim. Ojciec zachwycał się Obrzydowskim, mówił "absolutne oko", tak jak mówi się "absolutny słuch", że Obrzydowski ma absolutne oko w sensie stawiania trafnego koloru. Cenił Ojciec spontaniczność Obrzydowskiego — choć wybrzydzał na ekspresjonizm, przypominam jednak, że był związany z BUNT-em poznańskim. Ekspresjonizmu tam masę! Ojciec cenił u Obrzydowskiego absolutną spontaniczność, plus absolutne oko i absolutną intuicję."

~ Paweł Taranczewski
[Cyt. za: Rozmowa o dydaktyce artystycznej na Wydziale Malarstwa, "Zeszyty naukowo-artystyczne Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie", nr 9/2008, s. 25.]

"[…] przy aksjomatycznych założeniach dotyczących tak zwanych prawd obiektywnych, kiedy się ma do czynienia z indywidualnością — taką jak Wiesław Obrzydowski — to okazuje się, że ta indywidualność spełnia i potwierdza, chociażby w części, prawdopodobieństwo postulatów stawianych aksjomatycznie. Taki student jak Obrzydowski rozwija się i zadziwia Mistrza."

~ Jacek Waltoś
[Cyt. za: Rozmowa o dydaktyce artystycznej na Wydziale Malarstwa, "Zeszyty naukowo-artystyczne Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie", nr 9/2008, s. 25.]

Poszukujemy prac artysty

NIEDOSTĘPNE OBRAZY WIESŁAWA OBRZYDOWSKIEGO

niedostępne
niedostępne
niedostępne
niedostępne
niedostępne
Zapisz się do newslettera - dowiesz się dodaniu nowych prac


Jeżeli chcą Państwo sprzedać prace tego artysty prosimy o kontakt

x
«
»