KRZYŻAK Mieczysław

KRZYŻAK Mieczysław
KRZYŻAK MieczysławKRZYŻAK MieczysławKRZYŻAK Mieczysław
Tytuł:

Polowanie par force

Technika:olej, płótno
Wymiary:50,5 x 70,5 cm
57 x 77 cm (z oprawą)
Uwagi:Sygnowany p.d.: "M. Krzyżak"
Lokalnie widoczne ubytki warstwy malarskiej (w części środkowej obrazu, nad postacią kobiety; w partii głowy białego konia, po lewej stronie kompozycji) oraz zarysowanie malatury w lewym górnym narożniku.

OPIS PRACY:
W malarstwie Mieczysława Krzyżaka dominuje tematyka rodzajowa, wśród której nierzadko przewijają się epizody z polowań, koniecznie wzbogacone nieodłącznym niemal w sztuce artysty motywem konia.
W prezentowanej pracy Mieczysław Krzyżak wykorzystał nasyconą gamę barwną, za pomocą której odtworzył atmosferę jesiennego pejzażu. Z kolei dzięki potraktowaniu ukazanej sceny w malarski, wrażeniowy sposób, kompozycja obrazu zyskuje dynamiczny charakter i znakomicie oddaje ruch pędzących psów gończych oraz koni.
Cena:5500 zł
rezerwuj

MIECZYSŁAW KRZYŻAK

Mieczysław Krzyżak urodził się w 1914, zmarł w 1984 roku. Studiował w Akademii Sztuk Pięknych w pracowni Wojciecha Weissa. Był również uczniem Wojciecha i Jerzego Kossaków, których wpływ jest widoczny w jego twórczości. Swoją karierę związał przede wszystkim z krakowskim TPSP, uczestniczył w wielu wystawach organizowanych przez Towarzystwo, m.in. w ekspozycji Otwarte Drzwi w (1958) w Wystawie Jubileuszowej 50-lecia PAP Okręgu Krakowskiego w (1961), XVIII Wystawie Ogólnopolskiej Grupy Artystów Plastyków Zachęta również (1961), brał także udział w Dorocznym Salonie Malarstwa Krakowskiego (1976).

Malarstwo Mieczysława Krzyżaka

Dzieła Mieczysława Krzyżaka najczęściej ukazują motywy związane z codziennością wiejskiego życia. Artysta pozostawił po sobie wiele idyllicznych przedstawień wesel, polowań czy beztroskich wycieczek. Równie często w jego twórczości pojawiają się dynamiczne sceny batalistyczne wyróżniające się szczegółowością w oddaniu broni i mundurów.
Mieczysław Krzyżak pieczołowicie dopracowywał także tła obrazów, które zwykle stanowiły podkrakowskie lasy oraz wsie. Malarz doskonale potrafił oddać nie tylko fizyczne właściwości zmiennych pór roku, ale także ich charakter oraz atmosferę: sceny letnie i wiosenne pełne są żywych, nasyconych kolorów oraz ciekawych akcentów świetlnych nadających całości optymizmu i energii. Zimowe i jesienne widoki są natomiast ciemne, przygaszone, utrzymane w klimacie leniwej nostalgii.
Elementem nierozłącznie niemal związanym z twórczością Mieczysława Krzyżaka są konie i konne zaprzęgi malowane przez inspiracje płynące z malarstwa mistrzów artysty z krakowskiej Kossakówki.

Poszukujemy prac artysty

NIEDOSTĘPNE OBRAZY MIECZYSŁAWA KRZYŻAKA

Niedostępne prace artysty niedostępne
Niedostępne prace artysty niedostępne
Niedostępne prace artysty niedostępne
Niedostępne prace artysty niedostępne
Niedostępne prace artysty niedostępne
Niedostępne prace artysty niedostępne
niedostępne
niedostępne
niedostępne
niedostępne
niedostępne
niedostępne
x
«
»