KRZYŻAK Mieczysław

KRZYŻAK Mieczysław BIO

Tytuł:

Polowanie z nagonką

Technika:olej, płótno
Wymiary:50,5 x 70,5 cm
57 x 77 cm (z oprawą)
Uwagi:
Sygnowany p.d.: "M. Krzyżak"
Lokalnie widoczne ubytki warstwy malarskiej (w części środkowej obrazu, nad postacią kobiety; w partii głowy białego konia, po lewej stronie kompozycji) oraz zarysowanie malatury w lewym górnym narożniku.

OPIS PRACY:
W malarstwie Mieczysława Krzyżaka dominuje tematyka rodzajowa, wśród której nierzadko przewijają się epizody z polowań, koniecznie wzbogacone nieodłącznym niemal w sztuce artysty motywem konia.
W prezentowanej pracy Mieczysław Krzyżak wykorzystał nasyconą gamę barwną, za pomocą której odtworzył atmosferę jesiennego pejzażu. Z kolei dzięki potraktowaniu ukazanej sceny w malarski, wrażeniowy sposób, kompozycja obrazu zyskuje dynamiczny charakter i znakomicie oddaje ruch pędzących psów gończych oraz koni.
Cena:6000,00 zł rezerwuj
x
«
»