WEISS Wojciech

WEISS Wojciech
WEISS WojciechWEISS WojciechWEISS Wojciech
Tytuł:

Portret mężczyzny (1946)

Technika:olej, płótno
Wymiary:65,5 x 54,5 cm
80 x 70 cm (z oprawą)
Uwagi:
Cena:18000 zł rezerwuj

WOJCIECH WEISS - NOTA BIOGRAFICZNA

Wojciech Weiss

[Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe]

Wojciech Weiss urodził się w 1875 roku w Leordzie w Rumunii, zmarł w 1950 w Krakowie. Od 1890 do 1899 roku studiował w Akademii Sztuk Sztuk Pięknych w Krakowie, początkowo ze względu na swój młody wiek posiadał status "gościa". Jan Matejko widząc talent młodego Weissa, przyjął go od razu na drugi rok studiów. Artysta w latach 1890-1895 pobierał nauki w pracowniach Floriana Cynka, Izydora Jabłońskiego, Władysława Łuszczkiewicza, Józefa Unierzyskiego i Jana Matejki, zaś w latach 1895-1899 u Juliana Fałata i Leona Wyczółkowskiego. W 1899 roku Weiss wyjechał do Francji, gdzie przez rok kształcił się w Paryżu. Tam zachwycił się sztuką ekspresyjną i dekadencką. W 1900 roku na Wystawie Światowej w Paryżu, został wyróżniony złotym medalem za obraz „Portret rodziców”. Rok później otrzymał stypendium hr. Tyszkiewicza, po czym, w 1902 roku, podjął studia we Florencji, następnie w 1903 roku w Rzymie. W swoim życiu artysta wielokrotnie powracał do sentymentalnej dla niego Francji i Włoch.

W 1907 roku Weiss objął stanowisko docenta krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, której profesorem został w 1910, a rektorem w 1918 roku.

W 1898 roku powstał jego obraz „Melancholik”. Od tego czasu związał się z Towarzystwem Artystów Polskich „Sztuka”, początkowo jako członek, od 1909 roku jako prezes. Od 1906 artysta był również członkiem wiedeńskiej Secesji.
Malarz został odznaczony Krzyżem Komandorskim Polonia Restituta i wawrzynem Polskiej Akademii Literatury. Brał udział w wielu wystawach w kraju i za granicą m.in.: w Wiedniu, Berlinie, Paryżu, Pradze, Wenecji, Stanach Zjednoczonych.

Weiss zajmował się głównie malarstwem, ale w jego dorobku znalazła się również grafika i rzeźba. Artysta najczęściej podejmował temat portretu, aktu, pejzażu i martwej natury. Malował również kompozycje symboliczne. Sztuka Weissa podlegała ciągłym przemianom. Widoczne są w niej echa wielu nurtów sztuki europejskiej: impresjonizmu, secesji, ekspresjonizmu i symbolizmu. We wczesnej twórczości artysty wyraźnie rozpoznawalny jest wpływ sztuki Edvarda Muncha i pism Stanisława Przybyszewskiego. Dużą rolę w sztuce malarza odgrywały również inspiracje muzyczne. Późniejsze obrazy Weissa naznaczone są tendencją klasycyzującą, artysta podejmował nawet próby wpisania się w stylistykę socrealizmu (np. w obrazie „Manifest”, uznanym zresztą za jeden z najlepszych obrazów w tym nurcie). Weiss tworzył zarówno delikatne, nasycone światłem kompozycje, jak i ciężkie, ekspresjonistyczne obrazy o zgrzytliwych kontrastach barwnych.


BIBLIOGRAFIA
1. Lewicka-Morawska A., Machowski M., Rudzka M. A., Słownik malarzy polskich, t. I: Od średniowiecza do modernizmu, Warszawa 1998, s. 215-216.
2. Małkiewicz B., Weiss Wojciech, [w:] Nowoczesne malarstwo polskie. Katalog zbiorów pod redakcją Zofii Gołubiew, cz. 2: Kozakowska S., Małkiewicz B., Malarstwo polskie od około 1890 do 1945 roku, Kraków 1997, s. 471 („Katalogi zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie”).

 

poszukujemy prac artysty

 

NIEDOSTĘPNE PRACE ARTYSTY

niedostępne
niedostępne
x
«
»