ŻOŁĄDŹ Agata (pseud. Agata Immers)

ŻOŁĄDŹ Agata (pseud. Agata Immers) BIO

Tytuł:

Gdzieniegdzie

Technika:tinta piaskowa, akwaforta, sucha igła, papier, edycja 3/4
Wymiary:69 x 99 cm
niedostepny

AGATA ŻOŁĄDŹ - NOTA BIOGRAFICZNA

agata zoladz

 

 

 
Agata Żołądź (pseudonim Agata Immers) urodziła się w 1987 roku w Tarnowie. Studiowała na Wydziale Grafiki na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. W 2014 roku uzyskała dyplom z wyróżnieniem w pracowni wklęsłodruku prof. Krzysztofa Tomalskiego. Artystka jest stypendystką programu Erasmus w Cuence. Centrum jej artystycznych zainteresowań jest grafika warsztatowa, medium artystyczne, którego atrakcyjność według niej stanowi żywiołowość i w dużej mierze nieprzewidywalność. Ale w polu jej zainteresowań znajduje się również malarstwo olejne oraz ilustracja oraz grafika projektowa.

 

TEKST NA TEMAT ARTYSTKI


Obcy czyli studium przynależności


"Obcy to cykl graficzny powstały w roku akademickim 2013/2014 w pracowni wklęsłodruku u prof. Krzysztofa Tomalskiego. Jest to studium szeroko pojętej alienacji w stosunku do świata oraz społeczeństwa: szkic na temat tego rodzaju obcości, która rodzi się z poczucia, że nasza prawdziwa ojczyzna, nasze miejsce jest nie z stąd, nie z tego świata. Ci, którzy w tym poczuciu żyją – egzystują na swego rodzaju wygnaniu, na obczyźnie. Z tego zamysłu powstało czternaście grafik i sześć obrazów, próbujących ująć emocjonalną stronę wyobcowania. Poszukiwania zaczęłam od aspektu technicznego, sięgając po warsztat, który w swej technice mógł odzwierciedlać emocjonalny rozpad i niemożność odnalezienia się. Wykorzystanie potencjału ksera, offsetu, tinty piaskowej, monotypii, czy wreszcie klasycznej techniki wlęsłodruku. Wszelkie eksperymenty, których się podjęłam miały za zadanie zbliżyć mnie jak najbardziej oraz najwierniej do podjętej przeze mnie problematyki. Refleksja nad samą obcością prowadzi mnie w końcu do odkrycia, że alienacja jako utrata tożsamości może ujawnić się w dwóch kontekstach; w relacji człowieka z samych sobą oraz w relacji człowieka z samym sobą oraz w relacji człowieka ze światem. Bohater mojej opowieści zdaje się być przekonany o jakości swojej osobowości, jako wielkiego zbioru cech kształtującego wreszcie tożsamość. Nie ma tu więc mowy o konflikcie osobowościowym, nie pada pytanie o wizję własnej osoby, o właściwości wyglądu, psychiki, zachowanie z punktu widzenia ich odrębności, niepowtarzalności w stosunku do innych ludzi, o zagubieniu wynikającym z niemocy określenia samego siebie. Mój bohater nie zadaje pytania o to "kim jestem?", ale pyta "kim jestem wobec świata, którego nie pojmuję?". Najtrudniejszym pytaniem wydaje się być to, po której stronie leży wina? Świata czy osoby, ale i na to pytanie mój bohater odpowiada nazywając siebie kalekim karłem pośród bezbłędnej maszynerii świata."

Agata Żołądź

 

NIEDOSTĘPNE PRACE ARTYSTKI

 

niedostępne
niedostępne

 

 

niedostępne
niedostępne


Jeżeli chcą Państwo sprzedać prace tego artysty prosimy o kontakt

x
«
»