ZIN Wiktor

ZIN Wiktor BIO

Tytuł:

Polskie Tatry (2000)

Technika:pastel, papier
Wymiary:67 x 100 cm
75 x 108 cm (z oprawą)
Uwagi:Sygnowany i datowany p.d.: "Wiktor Zin | dn. 29.V.2000"
Na odwrocie metka autorska z opisem obrazu i sygnaturą artysty.

Ten obraz został sprzedany w ramach XXVII Aukcji Dzieł Sztuki Krakowskiego Domu Aukcyjnego (31 V 2023)
[ZOBACZ WYNIKI]
niedostepny

WIKTOR ZIN

Wiktor Zin urodził się w 1925 roku w Hrubieszowie, zmarł w 2007 roku w Rzeszowie. Już jako dziecko interesował się rysunkiem i malarstwem. Był absolwentem architektury w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, gdzie już podczas studiów pracował jako asystent, a następnie adiunkt. Od 1954 roku pracował w Politechnice Krakowskiej, gdzie był kierownikiem, a następnie dyrektorem Instytutu Historii Architektury i Konserwacji Zabytków. W 1952 roku obronił doktorat, zaś siedem lat później habilitację. W 1967 roku Wiktor Zin otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego Politechniki Krakowskiej, zaś w 1979 roku profesora zwyczajnego. W latach 1962-1967 pełnił urząd dziekana Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. W 1998 roku otrzymał tytuł doktora honoris causa Politechniki Krakowskiej. W latach 80. Wiktor Zin wykładał również na Uniwersytecie w Zagrzebiu, w latach 90. pełnił funkcję prorektora Europejskiej Akademii Sztuk w Warszawie, a po przejściu na emeryturę w Akademii Górniczo Hutniczej oraz w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Krakowie.

Wiktor Zin był między innymi głównym architektem miasta Krakowa, przewodniczącym Krakowskiej Komisji Konserwatorskiej, prezesem i wiceprezesem Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, jak i również generalnym konserwatorem zabytków w randze Wiceministra Kultury i Sztuki.

Twórczość Wiktora Zina

Wiktor Zin był artystą wszechstronnym, zajmował się między innymi projektowaniem i konserwacją architektury, tworzył wiele rysunków i prac na papierze oraz projektował scenografie, pisał ponadto poezję i opracowania naukowe dotyczące architektury i historii sztuki. Był popularyzatorem sztuki oraz wiedzy o zabytkach. Dla wielu ludzi jest znany jako prowadzący programu telewizyjnego "Piórkiem i węglem".

Poszukujemy prac artysty

NIEDOSTĘPNE PRACE WIKTORA ZINA

niedostępne
niedostępne
niedostępne
niedostępne
niedostępne
niedostępne
x
«
»