WYSPIAŃSKI Stanisław

Stanisław Wyspiański

Stanisław Wyspiański urodził się 15 stycznia w 1869 roku, zmarł w 1907 roku. Był artystą wszechstronnym: wyrażał się zarówno w sztukach plastycznych jak i twórczości literackiej, dramacie i poezji. Tworzył scenografie, projektował wnętrza, sztukę użytkową, witraże. W latach 1884-1897 studiował z przerwami malarstwo u Jana Matejki w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych oraz sztukę na Uniwersytecie Jagiellońskim. Przez krótki czas, od 1890 do 1894 przebywał w Paryżu, gdzie kontynuował naukę. Wtedy też po raz pierwszy zetknął się z twórczością Paula Gauguina, nabistów oraz drzeworytem japońskim. Po powrocie do Krakowa pracował jako kierownik graficzny czasopisma „Życie”, wystawiał swoje sztuki w Teatrze Miejskim a od 1906 roku uczył w tutejszej SSP i włączał się czynnie w życie kulturalne miasta.

W twórczości plastycznej Wyspiańskiego przeważały tworzone pastelem ekspresjonistyczne portrety i pejzaże. Charakteryzowała je dekoracyjność przejawiająca się w giętkości linii oraz licznych motywach roślinnych a także bystra obserwacja obiektu przejęta zapewne od mistrza, Jana Matejki. Natomiast dynamiczne, nieco niedbałe wykończenie szczegółów i tła może kojarzyć się z impresjonizmem.


Autoportret Stanisława Wyspiańskiego.
[Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe]

 

Poszukujemy prac artysty

 

 

Aktualnie nie posiadamy prac tego artysty

Zapisz się do newslettera - dowiesz się pierwszy o dodaniu nowych prac tego artysty

Jeżeli chcą Państwo sprzedać jego prace prosimy o kontakt