PACIOREK Stanisław

PACIOREK Stanisław BIO

Tytuł:

Pejzaż wiejski ze studnią (1942)

Technika:olej, tektura
Wymiary:70 x 99,6 cm
88,2 x 117 cm (wymiary z oprawą)
Uwagi:Sygnowany i datowany p.d.: "St. Paciorek | Kraków .942"
niedostepny

 

STANISŁAW PACIOREK - NOTA BIOGRAFICZNA

Stanisław Paciorek urodził się w 1889 roku k. Ostropola (Wołyń), zmarł w 1952 roku w Krakowie. Początkowo uczył się w krakowskiej Szkole Przemysłowej, gdzie w 1908 roku ukończył kurs dekoracji, następnie rozpoczął studia na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Uczęszczał na zajęcia do pracowni Jacka Malczewskiego, Józefa Mehoffera, Stanisława Dębickiego oraz Konstantego Laszczki. Naukę zakończył w 1915 roku, ale trzy lata później powrócił jeszcze na jeden rok akademicki, by studiować pod kierunkiem Teodora Axentowicza.
Poza olejnym malarstwem sztalugowym Stanisław Paciorek zajmował się scenografią i sztuką dekoracji. W międzywojniu pracował w Teatrze Bagatela na stanowisku dekoratora, w latach 30. współpracował również z innymi placówkami, np. z teatrem w Zakopanem.
Od 1945 roku malarz należał do Związku Polskich Artystów Plastyków, w 1949 roku dołączył do Grupy Artystów Polskich „Krąg”.

Realistyczne obrazy Stanisława Paciorka najczęściej ukazują krakowskie weduty, podkrakowskie i tatrzańskie pejzaże oraz codzienne sceny rodzajowe sytuowane na tle krajobrazów. Artysta malował również portrety. Jego prace cechowały się wysokimi walorami dekoracyjnymi i były bardzo popularne wśród kolekcjonerów sztuki.
Po II wojnie światowej malarz uległ wpływom zewnętrznym i zaczął tworzyć w nurcie socrealizmu.

Swoją karierę wystawienniczą Stanisław Paciorek rozpoczął wcześnie, bowiem już w 1907 roku zadebiutował na ekspozycji krakowskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych. W 1908 roku został laureatem nagrody w konkursie sztuki dekoracyjnej w Wiedniu, na którym pokazał projekt fresku „Więdnąca róża”. W kolejnych latach artysta brał udział w wielu wystawach krajowych w Krakowie, Łodzi, Lwowie i Poznaniu, w 1945 roku swoje prace eksponował też na wystawie w Institute of Art w Detroit.

Obrazy Stanisława Paciorka znajdują się w wielu kolekcjach prywatnych oraz instytucjonalnych, m.in. w zbiorach Muzeum Krakowa, Muzeum Narodowego w Krakowie, Muzeum w Kownie czy kolekcji Ministerstwa Kultury i Sztuki.

 

NIEDOSTĘPNE PRACE ARTYSTY

 

niedostępne
niedostępne
niedostępne
niedostępne
niedostępne
x
«
»