LASZCZKA Konstanty

Konstanty Laszczka urodził się w 1865 roku, zmarł w 1956 roku. Od 1885 roku uczył się w Warszawie pod kierunkiem Jana Kryńskiego i Ludwika Pyrowicza. Dzięki stypendium z TZSP umożliwiło mu kontynuowanie studiów w Paryżu w latach 1891-1896, gdzie kształcił się pod kierunkiem Antoine"a Mercié, Alexandre"a Falguiere"a oraz Jeana Léona Gérôme"a. Po powrocie do kraju objął Katedrę Rzeźby na krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych i prowadził ją aż do 1935 roku. Projektował dla fabryki wyrobów kaflarskich i garncarskich Józefa Niedźwieckiego w Dębnikach pod Krakowem. Był także jednym z założycieli Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka”. Tworzył pomniki, popiersia, rzeźby figuralne o tematyce rodzajowej, religijnej i symbolicznej a także medale i plakiety. W jego twórczości rzeźbiarskiej zaznaczają się wyraźne inspiracje secesyjnym francuskim rzeźbiarzem, Auguste"m Rodinem, które uwidaczniają się w miękkości modelunku i giętkości linii. Artysta realizował się także w malarstwie i grafice, jednak stanowią one niewielki ułamek jego twórczości w porównaniu z dorobkiem rzeźbiarskim.

Zapisz się do newslettera - dowiesz się dodaniu nowych prac


Jeżeli chcą Państwo sprzedać prace tego artysty prosimy o kontakt

x
«
»