BAJ Stanisław

 

STANISŁAW BAJ - NOTA BIOGRAFICZNA

Stanisław Baj urodził się w 1953 roku w Dołhobrodach k. Włodawy. Ukończył Liceum Sztuk Plastycznych w Zamościu, a następnie rozpoczął studia na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Uczył się m.in. w pracowniach Michała Byliny i Jacka Sienickiego. W 1978 roku uzyskał dyplom z wyróżnieniem w pracowni Ludwika Maciąga. W 1982 roku artysta rozpoczął pracę na Wydziale Malarstwa macierzystej uczelni, gdzie wykłada do dzisiaj. W latach 2006-2013 obejmował stanowisko prorektora ds. studenckich warszawskiej ASP. Równolegle malarz prowadził zajęcia w Europejskiej Akademii Sztuki w Warszawie.

Stanisław Baj stosunkowo wcześnie rozpoczął karierę wystawienniczą, swoje prace pokazywał na ekspozycjach już za czasów studenckich. W jego dorobku artystycznym wymienić można ponad 100 wystaw indywidualnych i tyle samo zbiorowych w kraju oraz za granicą.
Malarz jest jednym z najbardziej docenianych współczesnych kontynuatorów tradycyjnego nurtu sztuki realistycznej w Polsce – świadczą o tym liczne nagrody i wyróżnienia, m.in. Srebrny Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” (2017) czy nagroda im. Kazimierza Ostrowskiego za rok 2019.

Stanisław Baj zajmuje się malarstwem, rysunkiem i grafiką. Styl i tematyka twórczości artysty nieco zmieniała się wraz z upływem czasu. W latach 70. Stanisław Baj inspirował się przede wszystkim rodzinnymi terenami i podlaską wsią, malował jej mieszkańców, sceny z ich życia oraz naturę z charakterystycznym elementem przerysowania, czy wręcz karykatury. W tym okresie też podejmował niekiedy dialog ze znanymi dziełami polskiego malarstwa, wykonując np. „Szał świni” nawiązujący do „Szału uniesień” Władysława Podkowińskiego. W latach 80. w twórczości Stanisława Baja zaczęły natomiast dominować bardziej realistyczne, ale wciąż silnie ekspresyjne przedstawienia portretowe – pozostają to jednak nadal wizerunki mieszkańców wsi z rodzinnych stron artysty, ukazywane zawsze w codziennym otoczeniu tych ludzi, np. w stodole, w lesie. Świadectwem zamiłowań i inspiracji malarza była zorganizowana w 1997 roku w warszawskim Państwowym Muzeum Etnograficznym wystawa „Portret chłopski w malarstwie Stanisława Baja”. Znany jest również cykl portretów matki artysty.
Kolejnym wiodącym tematem w twórczości Stanisława Baja są pejzaże znad Bugu, w których główną rolę odkrywa właśnie wspomniana rzeka. Malowane przez artystę pejzaże są proste, oszczędne, często monochromatyczne, przez co zbliżają się nawet nieco do nurtu abstrakcji.

 

Poszukujemy prac artysty

 

Zapisz się do newslettera - dowiesz się dodaniu nowych prac


Jeżeli chcą Państwo sprzedać prace tego artysty prosimy o kontakt

x
«
»