KONARSKI Marian Marzyn

MARIAN MARZYN KONARSKI - NOTA BIOGRAFICZNA

Marian Konarski
Marian Konarski, Autoportret
[Źródło: NAC]

 

Marian Konarski, pseudonim Marzyn, urodził się w 1909 roku w Chrzanowie, zmarł w 1998 roku w Krakowie. Był malarzem, rzeźbiarzem, poetą, teoretykiem sztuki i działaczem kulturalnym.
W 1928 roku rozpoczął studia na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie pod kierunkiem Władysława Jarockiego, Ignacego Pieńkowskiego oraz Xawerego Dunikowskiego. Z powodu przynależności do grupy artystycznej Szczep Rogate Serce po roku został relegowany z uczelni. Edukację artystyczną kontynuował w ramach tego ruchu, pod kierunkiem lidera, Stanisława Szukalskiego. Marian Konarski został „Szczepowym” grupy, przyjmując pseudonim Marzyn z Krzeszowic, do których artysta przeniósł się w 1938 roku w ramach buntu przeciwko tzw. elitom artystycznym. Malarz w tym czasie zajmował się organizacją wystaw Szczepu, redagował przynależące do grupy pismo „Krak”. W 1932 roku Marian Konarski wystąpił ze Szczepu Rogatego Serca, do którego ponownie powrócił w 1935 roku.
W 1939 roku wyjechał na dwumiesięczne stypendium Państwowego Funduszu Kultury Narodowej do Włoch i Austrii. Ostatecznie dyplom krakowskiej ASP uzyskał w 1960 roku. Podczas II wojny światowej działał w Związku Walki Zbrojnej i AK, współpracował z organizacjami konspiracyjnymi, udostępniając im swoją pracownię, w której drukowano fałszywe dokumenty. Oficjalnie malarz prowadził w tym okresie pracownię malarsko-lakierniczą, w której zatrudniał konspirantów. W czasie okupacji Marian Konarski zaczął również w celach zarobkowych wykonywać polichromie w kościołach Krakowa i na Śląsku (w sumie artysta jest autorem ponad 100 realizacji). Po wojnie Marzyn skupił się przede wszystkim na malarstwie sztalugowym, ale również rysował, rzeźbił. Wystawiał mało.

Marian Konarski, zgodnie z poglądami Szczepu Rogate Serce, sprzeciwiał się modzie sztuki zachodniej, uważał, że prawdziwa sztuka powinna czerpać z własnych korzeni i tradycji. Artysta wypracował swój własny, unikalny styl, będący swoistym połączeniem groteski i naturalizmu, przy doskonałym warsztacie malarza. Marzyn malował portrety, akty, sceny figuralne, często o wymowie symbolicznej.
Jego niezależność artystyczna objawiła się również w sobie socrealizmu, kiedy to Marian Konarski nie stronił od komentarzy i silnych aluzji politycznych.
Artysta w swojej twórczości wykorzystywał różne techniki, najczęściej farby olejne i gwasz. Wykonywał również grafiki i rysunki.

Prace Mariana Konarskiego wystawiane były na ponad 30 ekspozycjach indywidualnych (m. in. w Warszawie, Krakowie, Katowicach, Zakopanem, Toruniu, Paryżu, Chicago) i wielu zbiorowych. Jego obrazy znajdują się w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie i Wrocławiu, Muzeum Okręgowego w Toruniu, Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Muzeum Polskiego w Chicago, Muzeum Ziemi Krzeszowickiej, oraz w zbiorach prywatnych w kraju i za granicą.

 

Poszukujemy prac artysty

 

Zapisz się do newslettera - dowiesz się dodaniu nowych prac


Jeżeli chcą Państwo sprzedać prace tego artysty prosimy o kontakt

x
«
»