DUNIKOWSKI Xawery

XAWERY DUNIKOWSKI

Xawery Dunikowski urodził się w 1875 roku, zmarł w 1964 roku. Naukę rozpoczął pod okiem Bolesława Syrewicza oraz Leopolda Wasilkowskiego w Warszawie. Następnie przeniósł się do Krakowa gdzie w latach 1896-1898 studiował w tamtejszej Szkole Sztuk Pięknych w pracowni m.in. Konstantego Laszczki. Od 1904 do 1914 był profesorem Szkoły Sztuk Pięknych w Warszawie. Po zakończeniu I wojny światowej kontynuował działalność dydaktyczną na macierzystej uczelni w Krakowie. W latach 1946-1955 kierował Katedrą Rzeźby krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Od 1959 roku sprawował funkcję dziekana Wydziału Rzeźby i Architektury w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych we Wrocławiu.

Twórczość Xawerego Dunikowskiego

Xawery Dunikowski był autorem kameralnych prac, rzeźb monumentalnych i pomników (np. pomnik J. Dietla w Krakowie, pomnik Czynu Powstańczego na Górze św. Anny, pomnik Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego w Warszawie) oraz cykli rzeźbiarskich ("Macierzyństwo", "Głowy wawelskie"). W początkowym okresie swojej twórczości inspirował się rzeźbami Auguste’a Rodina, co znalazło wyraz w realizmie przedstawień, giętkości linii sylwetek przedstawianych postaci, kontrastach między gładką a chropowatą powierzchnią. Jednocześnie artysta eksperymentował z kubistyczną, uproszczoną formą, czego przykładem są niektóre jego pomniki i prace takie jak "Tchnienie" czy "Uczennica w wieńcu z róż" z cyklu "Głowy wawelskie".

Xawery Dunikowski był nie tylko rzeźbiarzem, ale także malarzem, głównie portrecistą, jednakże obrazy stanowią jedynie niewielką część jego dorobku.

Xawery Dunikowski - zbiory i kolekcje

Debiut wystawienniczy Xawerego Dunikowskiego miał miejsce w 1902 roku w Krakowie. W kolejnych latach artysta eksponował w kraju i za granicą, np. na Wystawie Sztuki Dekoracyjnej w Paryżu w 1924 roku. Był wielokrotnie nagradzany zarówno za swoją sztukę, ale także postawę patriotyczną, otrzymał m.in. Order Budowniczych Polski Ludowej (1949).

Dzieła Xawerego Dunikowskiego znajdują się w wielu kolekcjach prywatnych i muzealnych m.in. w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie i Krakowie czy Muzeum Rzeźby im. Xawerego Dunikowskiego w Pałacu Królikarnia w Warszawie.

 

Poszukujemy prac artysty

niedostępne
Zapisz się do newslettera - dowiesz się dodaniu nowych prac


Jeżeli chcą Państwo sprzedać prace tego artysty prosimy o kontakt

x
«
»