POCHWALSKI Kasper

KASPER POCHWALSKI

Kasper Pochwalski urodził się w 1899 roku w Krakowie, zmarł w 1971 roku. Pochodził z wielopokoleniowej rodziny artystycznej, był synem malarza Władysława Pochwalskiego i bratankiem słynnego artysty Kazimierza Pochwalskiego.

W okresie od 1917 roku do 1922 roku kształcił się w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie pod kierunkiem Józefa Mehoffera. Studiował także historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1922 roku artysta otrzymał stypendium francuskiego rządu, w związku z czym wyjechał na rok do Paryża.

Po powrocie do Polski aktywnie działał w krakowskim środowisku artystycznym. Kasper Pochwalski był jednym z inicjatorów założenia Zrzeszenia Artystów Plastyków "Zwornik".

Twórczość Kaspra Pochwalskiego

Malarstwo Kaspra Pochwalskiego wpisuje się w nurt sztuki polskiego modernizmu. Artysta tworzył malarstwo realistyczne, w którym podejmował zróżnicowaną tematykę. Charakterystyczna dla jego prac jest jasna gama barwna.

Artysta zajmował się także konserwacją dzieł sztuki, m.in. prace w katedrze wawelskiej.

Kasper Pochwalski - ekspozycje i zbiory

Artysta w wieku 16 lat prezentował swoje obrazy w Pałacu Sztuki w Krakowie. W następnych latach brał udział w wystawach sztuki w Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie, Lwowie praz Poznaniu, a także w warszawskiej Zachęcie.

 

Poszukujemy prac artysty

 

Zapisz się do newslettera - dowiesz się dodaniu nowych prac


Jeżeli chcą Państwo sprzedać prace tego artysty prosimy o kontakt

x
«
»