SOSNOWSKI Kajetan

Kajetan Sosnowski urodził się w 1913 roku, zmarł w 1987 r. W latach 1934-1939 studiował na warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych pod kierunkiem Tadeusza Pruszkowskiego i Wojciecha Jastrzębowskiego. W czasie II wojny światowej prowadził tajne komplety artystyczne a po jej zakończeniu włączył się w organizowanie na nowo życia artystycznego w Łodzi i okolicach. W latach 1947-1951 był autorem szaty graficznej tygodnika „Kuźnica”. W 1949 roku przeniósł się do Warszawy i w okresie od 1955 do 1957 wystawiał wspólnie z grupą 55. Zajmował się malarstwem, rzeźbą, rysunkiem, przez pewien czas interesował się także drzeworytem i kompozycjami przestrzennymi. Początkowo na jego sztukę znaczący wpływ miał postimpresjonizm, jednak stopniowo odchodził od niego najpierw w stronę metaforycznych kompozycji figuratywnych a później świetlistych metaforycznych dzieł wynikających z zainteresowań artysty właściwościami fizycznymi światła.

 

Poszukujemy prac artysty

 

Zapisz się do newslettera - dowiesz się dodaniu nowych prac


Jeżeli chcą Państwo sprzedać prace tego artysty prosimy o kontakt

x
«
»