TRUSZ Iwan

TRUSZ Iwan BIO

Tytuł:

Ruiny twierdzy w Bałakławie

Technika:olej, tektura
Wymiary:14 x 17 cm
19,5 x 32,5 cm (z oprawą)
Uwagi:Sygnowany l.d.: "I. Trusz"

Obraz został sprzedany na XXXV Aukcji Dzieł Sztuki Krakowskiego Domu Aukcyjnego [ZOBACZ WYNIKI]
niedostepny

IWAN TRUSZ

Iwan Trusz urodził się w 1869 roku w Wysocku, zmarł w 1940 roku we Lwowie. W latach 1892-1897 studiował w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych w pracowniach: Izydora Jabłońskiego, Władysława Łuszczkiewicza, Józefa Unierzyskiego, Leona Wyczółkowskiego, Jana Stanisławskiego. Ostatni z wymienionych nauczycieli wywarł największy wpływ na przyszłą twórczość młodego artysty. W 1984 roku malarz uczęszczał jako wolny słuchacz do wiedeńskiej Akademii, a po o uzyskaniu stypendium rządowego, w 1987 roku naukę kontynuował również w prywatnej pracowni Antona Ažbego w Monachium.

Iwan Trusz dużo również podróżował, m. in. do Włoch, Egiptu i na Krym, w tym ostatnim miejscu szukając inspiracji do tworzonych przez artystę ilustracji do Sonetów krymskich Adama Mickiewicza.

W 1898 roku Iwan Trusz na stałe zamieszkał we Lwowie, gdzie czynnie uczestniczył w życiu kulturalnym, był członkiem Towarzystwa Naukowego im. Tarasa Szewczenki, wielokrotnie organizował wystawy swoich prac, współpracował z teatrem we Lwowie. Od 1912 roku malarz wykładał też na lwowskiej Wolnej Akademii Sztuk Pięknych.

Twórczość Iwana Trusza

Iwan Trusz malował przede wszystkim pejzaże, najczęściej ukazując rozległe pola i stepy ukraińskie, wykonywał również swoiste pamiątki ze swoich licznych podróży. W tworzonych przez artystę krajobrazach silnie wyczuwalny jest jego kontemplacyjny stosunek do przyrody oraz waga, jaką przykładał do analizy światła. Rzadziej podejmował tematykę scen rodzajowych z motywami z życia Hucułów oraz portretu, malując wizerunki lwowskiej i kijowskiej inteligencji.

Malarz zajmował się również krytyką artystyczną, jego artykuły publikowano w ukraińskich czasopismach, np. w "Buducznist", "Artystycznyj Wistnik", "Literaturno-Naukowyj Wistnik".

Iwan Trusz - wystawy i zbiory

Artysta często wystawiał swoje prace, od 1902 roku uczestniczył m.in. w ekspozycjach w krakowskim Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych.

W dawnym domu Iwana Trusza we Lwowie znajduje się obecnie poświęcone malarzowi muzeum (oddział Lwowskiego Muzeum, Sztuki Ukraińskiej).

 

Poszukujemy prac artysty

 

NIEDOSTĘPNE PRACE ARTYSTY

 

niedostępne
niedostępne
niedostępne


Jeżeli chcą Państwo sprzedać prace tego artysty prosimy o kontakt

x
«
»