TRUSZ Iwan

XXXV Aukcja Dzieł Sztuki - sztuka dawna i współczesna, Krakowski Dom Aukcyjny

TRUSZ Iwan
TRUSZ IwanTRUSZ Iwan
Tytuł:

Ruiny twierdzy w Bałakławie

Technika:olej, tektura
Wymiary:14 x 17 cm
19,5 x 32,5 cm (z oprawą)
Uwagi:Sygnowany l.d.: "I. Trusz"

Obraz jest wystawiony w ramach XXXV Aukcji Dzieł Sztuki Krakowskiego Domu Aukcyjnego (28 II 2024) [ZOBACZ KATALOG]

OPIS PRACY:
Iwan Trusz jest uznawany za jednego z najwybitniejszych ukraińskich artystów impresjonistycznych. Artysta malował przede wszystkim pejzaże, wśród których wiele miejsca zajmują krymskie krajobrazy. Jego obrazy cechuje bogata faktura i nastrojowa kolorystyka.
Oferowana praca przedstawia tytułowe ruiny twierdzy w Bałakławie na Krymie. Majestatyczna sylwetka fortu od wieków zwracała uwagę wielu artystów i poetów, m.in. Adam Mickiewicz poświęcił tej budowli jeden ze swoich Sonetów krymskich, który zaczyna się od słów: "Te zamki, połamane w zwaliska bez ładu, | Zdobiły cię i strzegły, o niewdzięczny Krymie!". Na uwagę zasługuje również starożytna metryka tego miejsca - przypuszcza się, że wzmianki o tym miejscu znajdują się nawet w Odysei Homera.
Obraz prezentuje wysoką klasę artystyczną, a dzięki swojej malarskości, impresjonistycznej formie, a także znakomitym wyczuciu kolorystycznym i światłocieniowym posiada duże walory dekoracyjne.
Aukcja

IWAN TRUSZ

Iwan Trusz urodził się w 1869 roku w Wysocku, zmarł w 1940 roku we Lwowie. W latach 1892-1897 studiował w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych w pracowniach: Izydora Jabłońskiego, Władysława Łuszczkiewicza, Józefa Unierzyskiego, Leona Wyczółkowskiego, Jana Stanisławskiego. Ostatni z wymienionych nauczycieli wywarł największy wpływ na przyszłą twórczość młodego artysty. W 1984 roku malarz uczęszczał jako wolny słuchacz do wiedeńskiej Akademii, a po o uzyskaniu stypendium rządowego, w 1987 roku naukę kontynuował również w prywatnej pracowni Antona Ažbego w Monachium.

Iwan Trusz dużo również podróżował, m. in. do Włoch, Egiptu i na Krym, w tym ostatnim miejscu szukając inspiracji do tworzonych przez artystę ilustracji do Sonetów krymskich Adama Mickiewicza.

W 1898 roku Iwan Trusz na stałe zamieszkał we Lwowie, gdzie czynnie uczestniczył w życiu kulturalnym, był członkiem Towarzystwa Naukowego im. Tarasa Szewczenki, wielokrotnie organizował wystawy swoich prac, współpracował z teatrem we Lwowie. Od 1912 roku malarz wykładał też na lwowskiej Wolnej Akademii Sztuk Pięknych.

Twórczość Iwana Trusza

Iwan Trusz malował przede wszystkim pejzaże, najczęściej ukazując rozległe pola i stepy ukraińskie, wykonywał również swoiste pamiątki ze swoich licznych podróży. W tworzonych przez artystę krajobrazach silnie wyczuwalny jest jego kontemplacyjny stosunek do przyrody oraz waga, jaką przykładał do analizy światła. Rzadziej podejmował tematykę scen rodzajowych z motywami z życia Hucułów oraz portretu, malując wizerunki lwowskiej i kijowskiej inteligencji.

Malarz zajmował się również krytyką artystyczną, jego artykuły publikowano w ukraińskich czasopismach, np. w "Buducznist", "Artystycznyj Wistnik", "Literaturno-Naukowyj Wistnik".

Iwan Trusz - wystawy i zbiory

Artysta często wystawiał swoje prace, od 1902 roku uczestniczył m.in. w ekspozycjach w krakowskim Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych.

W dawnym domu Iwana Trusza we Lwowie znajduje się obecnie poświęcone malarzowi muzeum (oddział Lwowskiego Muzeum, Sztuki Ukraińskiej).

 

Poszukujemy prac artysty

 

NIEDOSTĘPNE PRACE ARTYSTY

 

niedostępne
niedostępne
x
«
»