CHWISTEK Leon

CHWISTEK Leon
CHWISTEK LeonCHWISTEK Leon

CHWISTEK Leon BIO

Tytuł:Akt (lata 20.)
Technika:akwarela, papier
Wymiary:19 x 13 cm (wymiary w świetle oprawy)
60,5 x 50,5 cm (wymiary z oprawą)
Uwagi:
zapytaj o cenę
CHWISTEK Leon
CHWISTEK LeonCHWISTEK Leon

CHWISTEK Leon BIO

Tytuł:Dwustronna praca - Szkic projektu hotelu w Zakopanem oraz portret (lata 20.)
Technika:ołówek, papier
Wymiary:34 x 21 cm
51,3 x 36,5 cm (wymiary z oprawą)
Uwagi:
zapytaj o cenę
CHWISTEK Leon
CHWISTEK LeonCHWISTEK LeonCHWISTEK Leon

CHWISTEK Leon BIO

Tytuł:Dwustronna praca - Maneż konnej artylerii (1915) oraz szkic scenografii
Technika:piórko, sangwina, papier
Wymiary:22 x 28,5 cm
23,5 x 30 cm (wymiary z oprawą)
Uwagi:
zapytaj o cenę

LEON CHWISTEK - NOTA BIOGRAFICZNA

Leon Chwistek

[Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe]

Leon Chwistek urodził się w 1884 roku, zmarł w 1944 r. W świecie sztuki zapisał się jako malarz, krytyk i teoretyk sztuki, poza tym był wybitnym matematykiem i doktorem filozofii. Od 1930 roku był kierownikiem katedry logiki na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie. Na przełomie 1903 i 1904 studiował przez pół roku na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie jako wolny słuchacz w pracowni Józefa Mehoffera. Z twórczością awangardy artystycznej Chwistek zetknął się podczas pobytu w Paryżu na przełomie 1913 i 1914. Doskonalił swój warsztat rysunkowy i poznawał twórczość kubistów i futurystów. W 1917 roku przyczynił się do założenia w krakowskiej grupy Ekspresjoniści Polscy przemianowanej w 1919 na Grupę Formiści. Leon Chwistek był jej głównym teoretykiem. Natomiast w swojej twórczości artystycznej tamtego okresu starał się przede wszystkim oddać wrażenie ruchu na płaszczyźnie obrazu, czego przykładem jest „Szermierka”(1919), jedna z najsłynniejszych prac malarza.

Publikował liczne artykuły z zakresu teorii sztuki. Interesowały go szczególnie zagadnienia z zakresu psychologicznej teorii widzenia. Szukał alternatyw dla formizmu i unizmu. W swoich tekstach polemizował z wieloma polskimi awangardowymi teoretykami, m.in. z Władysławem Strzemińskim. Konsekwencją poszukiwań twórczych artysty było opracowanie nowego kierunku artystycznego, strefizmu. Reprezentatywne dla niego płótna charakteryzowały się podziałem na strefy, wyróżniające się dominacją jednej barwy i jednego, zwielokrotnionego kształtu. Tworzył kompozycje abstrakcyjne oraz akty, pejzaże i portrety. W swoich kompozycjach przedstawiających dążył do maksymalnego uproszczenia form. Po rozpadzie Formistów wystawiał wraz z innymi awangardowymi ugrupowaniami artystycznymi: lwowską Nową Generacją oraz warszawską Grupą Artystów Nowoczesnych.

Joanna Pollakówna:
„W latach późniejszych Chwistek odnalazł kolejne ogniwo intelektualne: wielość możliwości dotyczyła już nie poszczególnych kształtów i linii, ale całych ich zespołów - po prostu świata. Taki świat można było stworzyć sobie siłą wizji, wprowadzając doń zgodny z upodobaniem porządek. Swój własny porządek świata Chwistek nazwał strefizmem. Obrazy rozgęściły się wewnętrznie; wyeliminowane z nich zostało przypuszczenie- świat się już przecież ziścił. Zamiast zapisu możliwości zmysłowy i muzykalny profesor Chwistek wprowadził w swoich obrazach system relacji opartych na rytmie. Początkowo formy przechodziły jeszcze jedne w drugie - płynnie już i bez przynależnego czasom formizmu pośpiechu i zgiełku, w uporządkowanym ordynku kształtów obłych i spiczastych, w uładzonej gamie kolorów. Później odsunęły się trochę od siebie a spójność między nimi stała się ciszą i zawieszeniem”.

- Joanna Pollakówna, „Malarstwo Polskie. Między wojnami 1918-1939”, Warszawa 1982, s. 18.

Inkografie Edwarda Dwurnika

Szukasz prezentu