NIESIOŁOWSKI Tymon

Tymon Niesiołowski urodził się w 1882 roku we Lwowie, zmarł w 1965 roku w Toruniu. Uczęszczał do lwowskiej Szkoły Przemysłowej, gdzie w latach 1898 i 1899 kształcił się na oddziale malarstwa. Od 1900 roku studiował w Akademii Sztuk Pięknych pod kierunkiem Józefa Mehoffera i Teodora Axentowicza. Przyjaźnił się z wieloma współczesnymi mu artystami, między innymi Franciszkiem Siedleckim, który zainteresował go akwafortą. W 1905 roku przeprowadził się do Zakopanego, gdzie mieszkał aż do 1926 roku. W tym okresie dołączył do Grupy Pięciu, Formistów (Ekspresjonistów Polskich), Stowarzyszenia Polskich Artystów Plastyków RYTM oraz Towarzystwa Sztuka Podhalańska. W 1919 roku został przyjęty, obok Leopolda Gottlieba, Zbigniewa Pronaszki i Władysława Skoczylasa, do grona profesorów zakopiańskiej Wolnej Szkoły Sztuk Pięknych. Od 1926 roku mieszkał w Wilnie – prowadził zajęcia w Katedrze Malarstwa Monumentalnego na Uniwersytecie Stefana Batorego oraz aktywnie uczestniczył w życiu lokalnych środowisk artystycznych uczestnicząc w wystawach Grup Awangarda i Nowa Generacja. Po zakończeniu II wojny światowej przeniósł się do Torunia, gdzie brał udział w organizowaniu na nowo Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, z którym związany był aż do przejścia na emeryturę w 1960 – najpierw jako prodziekan, a następnie kierownik Katedry Malarstwa Sztalugowego.

Twórczość Niesiołowskiego objawiała się w grafice i malarstwie. Z technik graficznych najbardziej upodobał sobie litografię, suchą igłę, drzeworyt oraz linoryt. Jeszcze jako student pozostawał pod wpływem twórczości ówczesnych malarzy krakowskich oraz twórców związanych z nurtem symbolizmu, jak Puvis de Chavannes. W latach 1907-1912, podczas licznych podróży po Europie zetknął się z twórczością Paula Cézanne’a, Paula Gaugina oraz kubistów.

W okresie zakopiańskim zainteresował się także sztuką podhalańską, kolekcjonował zakopiańskie malarstwo na szkle. Wszystkie te czynniki złożyły się na ukształtowanie jego dojrzałej twórczości. Wśród podejmowanych przez niego tematów malarskich i graficznych dominują portrety, martwe natury, kobiece akty na tle pejzażu, lub we wnętrzu, martwe natury oraz motywy cyrkowe.

 

Poszukujemy prac artysty

 

Aktualnie nie posiadamy prac tego artysty

Zapisz się do newslettera - dowiesz się pierwszy o dodaniu nowych prac tego artysty

Jeżeli chcą Państwo sprzedać jego prace prosimy o kontakt

x
«
»