MASŁOWSKI Stanisław

STANISŁAW MASŁOWSKI - NOTA BIOGRAFICZNA

Stanisław Masłowski

 

Stanisław Masłowski
[Źródło: Zbiory cyfrowe MNK]

 

Stanisław Masłowski urodził się w 1853 roku, zmarł w 1926 r. Studiował w Warszawskiej Klasie Rysunkowej w pracowniach: Wojciecha Gersona i Aleksandra Kamieńskiego. Duży wpływ na młodego artystę wywarło malarstwo Józefa Brandta i Józefa Chełmońskiego. Artysta zafascynował się sposobem, w jaki wymienieni malarze oddawali na płótnie charakter polskiego pejzażu. W latach 1875-1886 odbywał coroczne plenery malarskie na Ukrainę. Z tamtego okresu pochodzi wiele prac inspirowanych krajobrazem i folklorem tamtejszych okolic. Były to przede wszystkim obrazy rodzajowe z postaciami Kozaków (Taniec Kozaków, Dumka Jaremy). Przez wiele lat szukał swojej tożsamości artystycznej. Czerpał z malarskich tradycji impresjonizmu i romantyzmu. Eksperymentował z formą malarską, do jego ulubionych technik należał dywizjonizm. O jego odważnych próbach kolorystycznych świadczą chociażby recenzje prasowe jego prac.

W „Wędrowcu” z 1892 roku jego obraz „Przed poborem” ściągnął na niego krytykę za „popisywanie się kolorystyczną i rysunkową brawurą”. Jednak wszystkie próby malarskie prowadziły Masłowskiego do wypracowania swojego własnego, dojrzałego stylu, wolnego od jakiegokolwiek ślepego naśladownictwa. Artysta zwiedził Austrię, Francję, Włochy i Turcję. W tamtym okresie tworzył sceny rodzajowe i pejzaże. Własny styl artysty objawił się w akwarelach malowanych w plenerze, naznaczone wpływami impresjonizmu i secesji (Maki 1909, Łubin 1924). Od 1871 roku mieszkał w Warszawie. Wiele z jego pejzaży przedstawia sceny z terenów Mazowsza. Ponadto Stanisław Masłowski angażował się aktywnie w życie artystyczne miasta.

Artysta był członkiem TZSP, Towarzystwa Artystów Polskich Sztuka, Kółka Akwarelistów Polskich, Stowarzyszenia Artystów Polskich Pro Arte oraz Polskiego Instytutu Sztuk Pięknych (oddział warszawski). W 1921 roku został przyjęty w poczet członków prestiżowego Societe Nationale des Beaux Arts. Wiele z jego prac zostało zniszczonych w czasie II wojny światowej.

 

ARTYKUŁY NA TEMAT TWÓRCZOŚCI ARTYSTY

„Całe jego malarstwo – to sztuka dobra. Przeszedł on okres ciężki; wielu sądziło, że impresjonizm go zgubił. Tymczasem zrobił mu doskonale.”

- Feliks Jabłczyński, Sztuka Polska, Malarstwo, pod kierownictwem F. Jasieńskiego i A. Łada-Cybulskiego, Lwów [1903-1904], tbl. 19.

 

„Wśród pokolenia artystów, do którego należał, stoi on na pierwszym planie, nie znika, jak tylu innych, w cieniu Chełmońskiego, lecz coraz bardziej rozszerza swą własną ścieżkę twórczości."

- Henryk Piątkowski, Stanisław Masłowski. Sylweta artysty, „Tygodnik Ilustrowany” 1909, nr 49.

 

„Sztuka krakowska! Wejście Masłowskiego do tej najbardziej wówczas postępowej grupy plastyków było wyraźnym stwierdzeniem jego pozycji i lokaty w ówczesnym świecie malarskim w Polsce. Poza Pankiewiczem z malarzy warszawskich tylko on jeden znalazł się wśród pierwszych członków rzeczywistych stowarzyszenia.”

- Maciej Masłowski, Stanisław Masłowski: materiały do życiorysu i twórczości, Wrocław 1957, s. 127.

 

Poszukujemy prac artysty

 

 

NIEDOSTĘPNE PRACE ARTYSTY

 

niedostępne
Zapisz się do newslettera - dowiesz się dodaniu nowych prac


Jeżeli chcą Państwo sprzedać prace tego artysty prosimy o kontakt

x
«
»