VASILENDIUC Serge

SERGE VASILENDIUC - NOTA BIOGRAFICZNA

Serge Vasinelendiuc


SERGE VASILENDIUC urodził się w 1972 roku w Bielcach. Studiował w Akademii Sztuk Pięknych im. George Enescu - Jassy, Rumunia. Artysta jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków oraz Międzyokręgowego Związku Rumuńskich Artystów Plastyków. Tytuł doktora uzyskał w Instytucie Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Z Polską związany od połowy lat dziewięćdziesiątych, od 2002 roku mieszka w Krakowie. Malarz jest założycielem polsko-rumuńskiej grupy artystów "KRoma". Członek Związku Rumuńskich Artystów Plastyków Okręg Kluż - Bystrzyca. Od 2020 roku artysta jest członkiem Związku Artystów Plastyków Ołomuńca.

 

 

 

 

ARTYKUŁY O SZTUCE ARTYSTY

Anna Warchoł, Jubileuszowe 50/30!

Obrazy Serge’a Vasilendiuca nasuwają mi skojarzenia z szeroko otwartymi oknami na świat, poprzez które artysta odkrywa przed nami zakątki swej duszy i umysłu, pragnień i marzeń, emocji i doznań.
Od 30 lat bardzo aktywnej pracy twórczej, wędrujemy po meandrach jego metafizyczno-filozoficznych zainteresowań, wiedzeni owianą tajemniczością metaforą przekazu tego wszystkiego, co go porusza, w czym widzi sens kreacji i co uważa za godne zapisania w swym artystycznym pamiętniku życia.
Vasilendiuc posiada ściśle ukształtowany język obrazowania, a z nieskończonego bogactwa jego elementów i szerokich, manualnych możliwości, buduje wciąż nowe malarskie wizje, będące wynikami działania zewnętrznych bodźców, wnikliwych obserwacji i nieustannych poszukiwań, przefiltrowanych przez zdobyte wcześniej doświadczenia i wciąż pogłębianą wiedzę.
Jest niczym wieczny wędrowiec i odkrywca, przed którego bacznym okiem i umysłem nic się nie ukryje. Wrodzona wrażliwość każe zatrzymać mu się nad każdym interesującym szczegółem, którego pogłębiona analiza prowadzi do syntetycznego ujęcia problemu i przedstawienia go w postaci cyklu prac, prezentujących istotę rzeczy poprzez zastosowanie wypracowanych skrótów myślowych, przełożonych na język form, plam, znaków czy symboli. W swej twórczości Serge Vasilendiuc porusza różnorodną tematykę - od miejskiego czy wiejskiego pejzażu, poprzez fragmenty natury, do czystej abstrakcji, zbudowanej z prostych, geometrycznych kształtów. Bez względu jednak na to, co jest głównym motywem obrazów, stosowana przez artystę barwna gama i kompozycyjny układ przywodzą mi na myśl nieustanną potrzebę zachwytu nad pięknem i bogactwem świata oraz otaczającej rzeczywistości. Obrazy wydają się być wyrazem afirmacji życia, choć głęboka świadomość jego trudów, nieuniknionej przemijalności, a także wszelkich zawiłości egzystencjalnych zagadnień nie są obce ich autorowi. Być może są też tęsknotą artysty za niemożliwą doskonałością tegoż świata i terapeutyczną alternatywą na jego mroczną, nieprzewidywalną i nieodgadnioną istotę…
Chociaż nigdy nie ma w obrazach fizycznego wizerunku człowieka, odnosi się wrażenie, że cały czas jest on tam obecny, że oglądamy dzieło w jego towarzystwie i jego oczyma. Sprawia to zapewne szczerość, sugestia przekazu i siła wyrazu, pomimo stosowania przez artystę zawsze delikatnych, subtelnych, wręcz eleganckich i wyważonych środków ekspresji. Poprzez geometryczne układy kompozycji, obrazy nabierają wyraźnie intelektualnego znaczenia, a przenikanie się rozmaitych form daje mocną iluzję przestrzeni i ruchu, nadając im abstrakcyjny wymiar ponadczasowości i wizjonerskich mocy.
Prezentowana w marcu 2022 roku w Galerii Pryzmat wystawa jest jubileuszowym pokazem artysty z okazji 50 rocznicy urodzin i trzech dekad pracy twórczej. Niechaj więc wszystkie łąki i motywy roślinne obecne na obrazach, staną się dla jubilata kwietnym dywanem, po którym radośnie i szczęśliwie dotrze do bezpiecznego i słonecznego domu-pracowni, gdzie nadal będzie mógł kontynuować swą wielką pasję, jaką jest uprawianie sztuki w jak najszerszym rozumieniu tego słowa!!!

Joanna Warchoł, Katalog wystawy "Serge Vasilendiuc: Jubileuszowe 50/30 lat twórczości", Galeria ZPAP Pryzmat, 23 marca - kwietnia 2022 r.

 

Liviu Suhar, Serge Vasilendiuc - malarz poetyckiej geometrii

 
"Na pierwszy rzut oka mówiąc o obrazach Serge’a Vasilendiuca możemy wyrazić syntezę za pomocą pewnych kluczowych słów, odpowiednich dla późniejszego rozbudowania komentarzy. Tak więc, bez wątpienia możemy mówić o: tajemnicy, metaforycznym stanie malarskim; zawieszonym w czasie, geometrycznej atmosferze, repetytorium obrazowym tworzonym za pomocą kształtów przetworzonych zgodnie z zasadami surowych geometrii. Zauważamy stosownie w sposób wolny i twórczy sugestywnej perspektywy liniowo-przestrzennej mającej na celu wywołanie u widza percepcyjnego odczucia trzeciego wymiaru.

 
Kompozycja obrazu jest obmyślona a priori poprzez liniową tkaninę bezpośrednią lub wyimaginowaną lecz sugestywną, która ustanawia relacje między elementami zaprojektowanymi przez autora w ściśle geometrycznym kluczu, przed zdefiniowaniem rozpoznawalnych tożsamości repertuarowych zaczerpniętych z najbliższej rzeczywistości. Malarz ubiera te geometryczne struktury w chlamidę barw ułożonych podporządkowanymi pociągnięciami, nakładającymi się w dynamicznej interferencji w celu pokrycia powierzchni, które opisują kształty. Sposób traktowania pola obrazu za pomocą plam barwnych i kontrolowanych pociągnięć pędzlem przywodzi na myśl wielkich malarzy współczesnej Europy. Bez tanich i żywiołowych egzaltacji Serge Vasilendiuc tworzy rodzaj malarstwa, który przekazuje widzowi wspaniałe poczucie przekonującej stałości. Powierzchnie jego obrazów są nasycone bez zbędnego przeładowania. Oddychają subtelnymi wibracjami wynikającego z cierpliwego nakładania się odcieni z ich emocjonalnymi wartościami. Jego obrazy emanują stanem poetyckiego, nostalgicznego i melancholicznego rozmarzenia. Powiedziałbym, że symboliczne aluzje w postaci wprowadzonych poetycznych elementów geometrii przywodzą na myśl abstrakcyjny świat Wassil’ego Kandinsky’ego, muzyczność Paula Klee, ale także inwencyjne nowości takich jak Giorgio de Chrico lub Morandi.

 
Serge Vasilendiuc drobiazgowo bada motyw i wydobywa geometryczną istotę dominujących form. Nie wpada w pułapkę figlarnych wibracji zmiennych i niestałych świateł, które owijają solidne kształty obiektów wchodzących w skład repertuaru. Malarz podporządkowuje te wibracje znamiennych świateł regułom geometrycznej konstrukcji obrazu, co powoduje, że jesteśmy światkami strukturalnej konsolidacji kompozycji jako całości. Cienie stają aktywnymi uczestnikami w nadawaniu strukturze obrazu ostatecznego kształtu. Same w sobie są obdarzone ekspresyjnymi przymiotami. Serge Vasilendiuc, malarz – podróżnik zadziwia nas i jednocześnie zachwyca różnorodnością tematów wydobywanych z przestrzeni miejsc historycznych cywilizacji, które gdy patrzymy na jego obrazy, przywodzą nam na myśl Kaukaski Wschód, słoneczne wybrzeża Hellady i Italii lub fascynującą ojczyznę, która go przyjęła Polskę."

 

Liviu Suhar, Serge Vasilendiuc - malarz poetyckiej geometrii, Tekst z katalogu Serge Vasilendiuc Pilgrimage s. 12-13.

 

 

WYBRANE WYSTAWY:

2022 - „Jubileuszowe 50/30 lat!” - malarstwo, Galeria ZPAP "Pryzmat" - Kraków;
2018 - „ESTeTICA” - malarstwo i grafika, Narodowe Muzeum Sztuki Jassy - Rumunia;
2018 - „Trylemat...” grupy KRoma, Zespół Muzealny w Bystrzycy-Siedmiogrodzkiej;
2017 - „…Trilema” - malarstwo, Muzeum Sztuki «Centrum Artystyczne Baia Mare»;
2017 - „Estetyka” - malarstwo i grafika, Galeria Sztuki "Raven" - Kraków;
2016 - „Pamiętnik z podróży...”, Okręgowe Muzeum Sztuki w Satu Mare - Rumunia;
2015 - „Kartki z dziennika wędrówek...”, Muzeum Sztuki «Centrum Artystyczne Baia Mare»;
2014 - „Dalekie i bliskie. Peregrynacje rumuńskie”, Galeria „Centrum” NCK - Kraków;
2012 - "Francuskie peregrynacje" - malarstwo, Galeria "Ślad", ECK - Ełk, Polska;
2012 - "Aequinoctium" - malarstwo, Galeria "Winnacja" - Kraków, Polska;
2012 - "40" - malarstwo, Galeria ZPAP "Pryzmat" - Kraków, Polska;
2011  - "Obrazy z podróży na południe" - malarstwo, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, WBP - Kraków, Polska;
2011 - "Czym jest Besarabia?" - malarstwo, Księgarnio-kawiarnia "Między Słowami", Lublin, Polska;
2011 - "Viatoris" (z Piotrem Jarguszem) - malarstwo, Narodowe Muzeum Sztuki - Kluż, Rumunia;
2011 - 2009 "Opowieści o zmierzchu" (z Cristianem Ruţă-Fulger) - malarstwo, Galeria "Gołogórski", Kraków, Polska;
2011 - "Obrazy Starsze i Nowsze" -malarstwo, Galeria "Ślad", Ełckie Centrum Kultury - Ełk, Polska;
2011 - "Obrazy z Kampanii i inne..." - malarstwo, Galeria "Centrum", NCK - Kraków, Polska;
2008 - "Rosso Veneziano" - fotografia, Galeria Klubu "Wola" - Kraków, Polska;
2008 - "Nocne Metamorfozy" - malarstwo, Galeria Klubu "Wola" - Kraków, Polska;
2003  - "aSymetria" - malarstwo, Galeria "Labirynt Nº2" - Kraków, Polska;
2001 - "Vasilendiuc: Real" - malarstwo, Galeria "Veche" - Kluż, Rumunia;
2000 - "Past Present" - malarstwo i wiersze, Galeria "Veche" - Kluż, Rumunia;
1999 - "Słońce i Księżyc" - malarstwo, Galeria "Alianţa Artelor" - Kluż, Rumunia;
1996 - "In Aqua Marine Excess" - grafika, Galeria "Trianon" - Jassy, Rumunia;
1995 - "64" (z Lucianem Săcrieru-Dragomir) - malarstwo i grafika, Galerie "Victoria" - Jassy, Rumunia.

 

NIEDOSTĘPNE PRACE ARTYSTY

 

niedostępne
niedostępne
niedostępne
niedostępne
niedostępne
niedostępne
Zapisz się do newslettera - dowiesz się dodaniu nowych prac


Jeżeli chcą Państwo sprzedać prace tego artysty prosimy o kontakt

x
«
»