LILLE Ludwik

LUDWIK LILLE

Ludwik Lille urodził się w 1897 roku w Podwołoczyskach, zmarł w 1957 roku w Paryżu. Początkowo studiował medycynę na Uniwersytecie Lwowskim, jednak pod wpływem Zofii Vorzimmer zajął się sztuką. Był samoukiem, który po I wojnie światowej nawiązał znajomości w⠀środowisku skupionych wokół Leona Chwistka formistów. Ponadto utrzymywał kontakt z artystami związanymi z poznańskim "Zdrojem" oraz czasopismem "Formiści". Kształcił się w siedzibie Bauhausu. Po powrocie do Lwowa zajął się ilustratorstwem oraz projektowaniem scenografii dla tamtejszych teatrów eksperymentalnych. Od 1930 roku działał w Zrzeszeniu Artystów Plastyków "artes". W 1937 roku wyjechał do Paryża, gdzie zamieszkał na stałe. W czasie II wojny światowej walczył w ramach polskiego ruchu oporu we Francji. Był członkiem Societe des Peintres-Graveurs oraz wieloletnim prezesem Związku Artystów Polskich we Francji.

Malarstwo Ludwika Lille

Twórczość Ludwika Lillego podlegała licznym wpływom i przemianom. Początkowo artysta czerpał inspiracje z niemieckiego i rosyjskiego ekspresjonizmu. W latach 20. skierował swoje zainteresowania w stronę kubizmu oraz Bauhausu. W późniejszym okresie malarstwo artysty czerpało ze sztuki Fernanda Légera. W połowie lat 30. zaczął tworzyć realistyczne zaangażowane społecznie obrazy. Od wyjazdu w 1937 roku do Paryżu do końca życia tworzył już w nurcie metaforycznym. Po 1945 roku ulubionym medium Ludwika Lillego stał się węgiel i sangwina. W tym okresie twórczości malarz rzadko korzystał z techniki olejnej.

W tak zróżnicowanej karierze artystycznej warstwa formalna w zależności od okresu charakteryzuje się innymi cechami. W okresie początkowym artysta tworzył dynamiczne kompozycje, posługując się deformacją, jaskrawą kolorystyką i silnymi kontrastami barwnymi. W ostatnim etapie twórczości forma prac stawała się z kolei coraz bardziej oszczędna.

Ludwik Lille - wystawy i kolekcje

W latach 1921-1922 Ludwik Lille wystawiał obrazy na ekspozycjach Formistów w Krakowie, Warszawie oraz we Lwowie. Artysta prezentował swoją twórczość na paryskich Salonach: Niezależnych (1945), Tuileries (1949) oraz Jesiennym (1954, 1955 i 1956). Obrazy tego twórcy znajdują się m. in. w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie i Warszawie.

Poszukujemy prac artysty

NIEDOSTĘPNE OBRAZY LUDWIKA LILLEGO

niedostępne
Zapisz się do newslettera - dowiesz się dodaniu nowych prac


Jeżeli chcą Państwo sprzedać prace tego artysty prosimy o kontakt

x
«
»