MALINOWSKA Julita

julita malinowska

Julita Malinowska urodziła się w 1979 roku. Studiowała na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Dyplom z wyróżnieniem obroniła w 2005 roku. W 2011 roku ukończyła Środowiskowe Studia Doktoranckie na ASP w Krakowie. Artystka była wielokrotnie nagradzana. Zajęła II miejsce w konkursie Samsung Art Master (2005). Otrzymała Stypendium Twórcze Miasta Krakowa (2006) oraz Stypendium Fundacji Pro Artibus „Artist in residence” w Finlandii (2008). Artystka brała udział w wielu wystawach zbiorowych indywidualnych w kraju i za granicą.

 

WYBRANE WYSTAWY INDYWIDUALNE

 
2015 - Dream, Galeria 58, Radom;
2015 - Pierwsza miłość, Galeria Stalowa, Warszawa;
2015 - Hot moments, Galeria NIZO, Warszawa;
2015 - Julita"s Beach, Antidote Art Gallery, Majorka, Hiszpania;
2015 - Julita Malinowska, Galeria Sztuki Sceny Plastycznej KUL, Lublin;
2014 - Julita Malinowska, Galerie Alex Schlesinger, Szwajcaria;
2014 - "Perfekcyjna dziewczyna", Galeria AYO, Salon Toyoty, Katowice;
2013 - "Kochanków spotkania", Galeria Van Den Berg, Warszawa;
2013 - "Solitary beach", Galeria Arttrakt, Wrocław;
2013 - "Girls on the beach", Galeria Stalowa, Warszawa;
2013 - "At the sea-side II", Galeria Sandhofer, Sazburg, Austria;
2013 - "Sąd Ostateczny", BWA w Sandomierzu;
2012 - "Siła gestów", Galeria Sztuki ATTIS, Kraków;
2012 - „On the beach and beyond”, Galerie Place-a-elles, Paryż, Francja;
2012 - „Człowiek na brzegu”, Galeria Pryzmat, Kraków;
2012 - „Przyjemności”, Galeria Promocyjna, Warszawa;
2011 - „At the sea-side”, Galeria Sandhofer, Innsbruck, Austria;
2010 - „Maja naga, Maja ubrana”, Galeria Centrum C.K. Norwida, Kraków;
2010 - „Malarstwo w kąpieli”, Galeria od czasu do czasu, Gdynia
2009 - „Malarstwo”, Artde.lu, Barcelona, Hiszpania
2009 - „Malarstwo”, Pienkow Gallery, Knoxville, Stany Zjednoczone;
2009 - „Obrazy i rysunki”, Ardizon Gallery, Bregenz, Austria;
2008 - „Gesty”, Galeria Lamelii, Kraków;
2008 - „Holiday of idylness”, Atrybut Gallery, Kijów, Ukraina;
2008 - „Malarstwo”, Tammisaari, Finlandia;
2006 - „Malarstwo”, Poznańska Galeria Nowa, Poznań;
2006 - „Malarstwo”, Galeria Katarzyny Napiórkowskiej, Warszawa.

 

 

 

ARTYKUŁY NA TEMAT ARTYSTKI

 
Wystawa malarstwa Julity Malinowskiej w naszej Galerii.
Wystawa trwała: 9-23 listopada 2012 r.
Katalog towarzyszący ekspozycji

Fragment tekstu kuratorskiego: Julita Malinowska „Siła gestów”


W gestach tkwi siła, bowiem znając ich znaczenie możemy odczytać myśli innych ludzi. Mowa ciała stała się inspiracją dla Julity Malinowskiej. Znakiem rozpoznawczym jej twórczości są harmonijne i oszczędne kompozycje, w których nagie postaci umieszczane są na tle odrealnionego morskiego pejzażu. Artystka wykształciła swój warsztat w pracowni malarstwa pod kierunkiem prof. Andrzeja Bednarczyka na krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. W 2011 roku ukończyła studia doktoranckie na tejże uczelni. Malarstwo artystki sytuuje się na pograniczu realizmu (weryzm), syntetyzmu i abstrakcji. W swoich obrazach podejmuje dialog ze sztuką: Hieronima Boscha, Petera Bruegla, Gustave"a Courbeta oraz Paula Gauguina. (Agnieszka Julia Dudek) [czytaj dalej]

 
Jolanta Antecka Nowe obrazy

Julity M. W galerii Attis przy Starowiślnej 14, wystawia Julita Malinowska, krakowska malarka młodego pokolenia. Od dyplomu (na Wydziale Malarstwa krakowskiej ASP) Julita Malinowska idzie jak burza: wygrany konkurs na ogólnopolski (bardzo dobrze obesłany), wystawy ... Jest konsekwentna; w sposób naturalny usprawnia warsztat, pogłębia swój dyskurs ze światem, nie zmieniając diametralnie zainteresowań, sposób obrazowania z pogranicza realizmu, syntetyzmu i lekkiego dotknięcia abstrakcji odrealniającego nadwodne pejzaże. Pozostaje też nadal w swoim obszarze poszukiwania prawdy o człowieku. W nowych obrazach pokazanych w galerii Attis znajdziemy to wszystko, zamknięte w oszczędnych, harmonijnych kompozycjach. (AN)


Jolanta Antecka, Nowe obrazy Julity M., „Kronika Krakowska” [w:] „Dziennik Polski”, nr 265, 13.11.2012, str. 8.

 
Ewa Herniczek W poszukiwaniu utraconego trwania

"Swoista poetyka obrazów Julity Malinowskiej, nadająca im czasem oniryczną niejednoznaczność, działa tak silnie, że nie wszyscy odbiorcy są w stanie zobaczyć, iż u podstaw tej wizji stoi zawsze świat realny, codzienny. Rejestrowane przez Autorkę sceny, codzienne zdarzenia, autentyczny upływ czasu – to materiał, z jakiego wyłania się ostatecznie malarska realizacja. Pojedyncze kadry stanowią punkt wyjścia dla kompozycji, opracowywanych często najpierw w mniejszej skali, później zaś przenoszonych na monumentalne nieraz formaty. Kwestia skali nie jest tu jedynie umowna. Julita Malinowska doskonale rozumie zasadę autonomii obrazu i relacje jakie wiążą jego elementy. Powiedzieć można, że bywa mistrzem w rozgrywaniu kompozycyjnych łamigłówek, przy czym zachowuje stale autentyczną świeżość, pozwalającą jej obrazom żyć, pomimo tego, iż tkwi w nich zwykle wyrafinowany i stabilny stelaż geometrii. Być może właśnie owo zestawienie ekspresywnie realistycznych elementów rzeczywistości z porządkującą, matematyczną niemal kalkulacją nadaje kompozycjom Autorki specyficzną aurę, której tak trudno się oprzeć. Bez względu na to, czy inspiracją stają się sceny obserwowane przy basenie, na tajlandzkiej plaży czy w nepalskiej wiosce pędzel nadaje im piętno powszechności i niemal absolutnej autonomii wobec historycznego czasu."

Ewa Herniczek, W poszukiwaniu utraconego trwania, (materiały artystki)

 

NIEDOSTĘPNE PRACE ARTYSTKI

Obraz Julity Malinowskiej niedostępne
Obraz Julity Malinowskiej niedostępne
Obraz Julity Malinowskiej niedostępne
niedostępne
niedostępne
Zapisz się do newslettera - dowiesz się dodaniu nowych prac


Jeżeli chcą Państwo sprzedać prace tego artysty prosimy o kontakt

x
«
»