KOZŁOWSKI Jarosław

Jarosław Kozłowski urodził się w 1945 roku w Śremie. Obecnie mieszka w Poznaniu. Artysta malarz, rysownik, performer oraz twórca książek i instalacji artystycznych. Jeden z najważniejszych przedstawicieli sztuki konceptualnej w Polsce.
W latach 1963-1969 studiował na Wydziale Malarstwa Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Artystyczny). Swoje prace zaczął wystawiać w 1967 roku. W tym samym roku podjął pracę na macierzystej uczelni, a w okresie od 1981 do 1987 roku pełnił funkcję rektora szkoły. Uzyskał tytuł profesora Uniwersytetu Artystycznego oraz Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wykładał również na uczelniach zagranicznych – w Statens Kunstakademi w Oslo, Rijksakademie van Beeldende Kunsten w Amsterdamie oraz Academy Without Walls w Lusace. W 2016 roku z powodu pewnych nie do końca jasnych okoliczności przerwał pracę na UA, powrócił jednak na stanowisko kierownika Pracowni Rysunku w 2018 roku. W 2019 roku ostatecznie przerwał współpracę z uczelnią.
Artysta otrzymał dwa prestiżowe stypendia: The British Council (1979) oraz DAAD w Berlinie (1984-1985).

W 1971 roku Jarosław Kozłowski był współinicjatorem międzynarodowej sieci artystycznej NET. Angażował się w ruch artystyczny Fluxus. W latach 1972-1990 prowadził założoną przez siebie w Poznaniu Galerię Akumulatory 2, w której prezentowano awangardową sztukę polską i zagraniczną. W okresie od 1991 do 1993 roku pełnił funkcję kuratora programowego galerii i kolekcji Centrum Sztuki Współczesnej – Zamek Ujazdowski w Warszawie.
W 2006 roku Jarosław Kozłowski reprezentował Polskę na Biennale w Sao Paulo.

Jarosław Kozłowski w swojej twórczości czerpie przede wszystkim z konceptualizmu, jest jednym z twórców sztuki pojęciowej. Skupia się przede wszystkim na badaniu relacji między rzeczywistością a logiczną strukturą języka, poszukuje paradoksów i nowego znaczenia. Sztukę niezmiennie traktuje jako krytyczną i samokrytyczną analizę.
Artysta tworzy przede wszystkim instalacje, w których wykorzystuje bardzo zróżnicowane media: rysunek, fotografię, światło, dźwięk, video czy nawet przedmioty codziennego użytku.
Jego sztuka nie jest pozbawiona ironii i zabarwienia humorystycznego, np. w latach 70. Jarosław Kozłowski ironicznie komentował współczesne praktyki artystyczne. W tym okresie artysta wykorzystywał przede wszystkim rysunek i grę lingwistyczną.
W latach 80. malarz wykonał serię prac „Mitologie sztuki”, w której skupił się na dekonstrukcji mitów związanych ze sztuką (wolność, oryginalność, bezinteresowność, itd.).
Najbardziej charakterystyczne dzieła Jarosława Kozłowskiego powstawały od 1993 roku, kiedy to artysta zaczął realizować autorską koncepcję „trzeciego kręgu” - instalacji konstruowanych z obiektów gotowych, przynależących jednocześnie do świata rzeczywistości i świata sztuki, pozbawianych wcześniejszego kontekstu, na rzecz nowego przekazu powstającego dzięki nowej relacji tych przedmiotów. Artysta tworzył alternatywne terytorium sztuki, które lokowane było między mitem i rzeczywistością.
Nierzadko, zwłaszcza w przeciągu dwóch ostatnich dekad, artysta w swoich pracach poruszał również problematykę społeczno-polityczną i kwestie upływu czasu.

Jarosław Kozłowski eksponował swoje prace na niemal 100 wystawach indywidualnych w Polsce i za granicą (m.in. w Poznaniu, Warszawie, Krakowie, Łodzi, Berlinie, Londynie, Kopenhadze, Bremie, Nowym Jorku) oraz na licznych pokazach zbiorowych. Malarz uczestniczył również w wielu grupowych manifestacjach artystycznych, m.in. w Oslo, Moskwie i Sydney.
Dzieła artysty znajdują się w kolekcjach prywatnych i muzealnych na całym świecie. Można je oglądać w zbiorach np. krakowskiego MOCAKu, Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie czy Muzeum Susch (Zernez, Szwajcaria).

 

Poszukujemy prac artysty

 

Zapisz się do newslettera - dowiesz się dodaniu nowych prac


Jeżeli chcą Państwo sprzedać prace tego artysty prosimy o kontakt

x
«
»