Nowak J.

 

J. NOWAK - NOTA BIOGRAFICZNA

J. Nowak był artystą malarzem czynnym w XX wieku. Posługiwał się przede wszystkim techniką akwareli i gwaszu. Obrazy J. Nowaka przedstawiają weduty, najczęściej krakowskie. Artysta w swoich pracach portretował głównie widoki Starego Miasta, m.in. Wawel czy kościół św. Barbary.

 

 

x
«
»