LENICA Alfred

Alfred Lenica urodził się 4 sierpnia w 1899 roku, zmarł w 1977 roku. Początkowo studiował na wydziale prawno-ekonomicznym Uniwersytetu Poznańskiego. Uczęszczał także do klasy instrumentów smyczkowych w Konserwatorium Muzycznym. Dopiero w 1925 roku rozpoczął studia w Prywatnym Instytucie Sztuk Pięknych u Adama Hanytkiewicza. W czasie wojny mieszkał w Krakowie i związał się z awangardową Grupą Młodych Plastyków kierowaną przez Tadeusza Kantora. Był założycielem awangardowej Grupy „4F+R” (farba, forma, fantastyka, faktura + realizm) oraz członkiem II Grupy Krakowskiej (od 1965 roku). W 1948 roku artysta wziął udział w I Wystawie Sztuki Nowoczesnej w Krakowie. Artysta tworzył obrazy przedstawiające i abstrakcje. Ze względu na swoje przekonania polityczne tworzył prace popierające ideologię komunistyczną i balansujące na granicy socrealizmu. Inspirował się także współczesnymi kierunkami w malarstwie: taszyzmem, kubizmem, surrealizmem. Kompozycje swoich prac abstrakcyjnych tworzył z biomorficznych, wielobarwnych plam. Poza tradycyjną techniką olejną posługiwał się także kolażem i technikami graficznymi.

 

Poszukujemy prac artysty

 

Zapisz się do newslettera - dowiesz się dodaniu nowych prac


Jeżeli chcą Państwo sprzedać prace tego artysty prosimy o kontakt

x
«
»