STYKA Jan

Jan Styka urodził się w 1858 roku, zmarł w 1925 r. Studia artystyczne rozpoczął w 1877 roku na Akademii Wiedeńskiej, następnie kontynuował ją w Rzymie. W latach 1882-1885 przeniósł się do Krakowa i doskonalił warsztat na Akademii Sztuk Pięknych pod kierunkiem Jana Matejki. Był członkiem Akademii Świętego Łukasza w Rzymie. Uczestniczył m.in. w Salonach Paryskich oraz Wystawie Światowej w Saint Louis. Poza malarstwem zajmował się także grafiką użytkową i ilustratorstwem. Jest znany przede wszystkim jako współtwórca panoram: „Męczeństwo chrześcijan w cyrku Nerona”, „Ukrzyżowanie” powstałe dla Forest Lawn Memorial Park w Los Angeles, „Golgota”, „Panorama Racławicka” a także namalowana na zamówienie węgierskie „Bem-Petofi”. Ponadto tworzył portrety i sceny rodzajowe o tematyce batalistycznej oraz religijnej, często czerpał także z eposów Homera. Odrębną dziedziną jego twórczości są portrety powstałe papieża, polityków i artystów. Jego dzieła cechuje subtelność w przedstawieniu postaci („Pieta”, „Nimfa Kalipso odnajduje Odysa”) oraz nastrojowość oddana za pomocą długich, rozmywających kontury pociągnięć pędzla. Elementy natury w scenach batalistycznych oddane są niezwykle precyzyjnie, natomiast w scenach rodzajowych malarsko i nieco impresjonistycznie co dodatkowo nadaje specyficzny klimat poszczególnym jego dziełom. Natomiast w portretach za pomocą drobnych gestów artysta z powodzeniem oddaje charakter postaci.

Aktualnie nie posiadamy prac tego artysty

Zapisz się do newslettera - dowiesz się pierwszy o dodaniu nowych prac tego artysty

Jeżeli chcą Państwo sprzedać jego prace prosimy o kontakt