JAROCKI Władysław

JAROCKI Władysław BIO

Tytuł:

Szlachcic z Ukrainy

Technika:autolitografia, papier
Wymiary:(wymiary w świetle oprawy: 54 x 41,5 cm)
(wymiary z oprawą: 60 x 47,5 cm)
Uwagi:
Sygnowany ołówkiem p.d.: "WJarocki"
niedostepny

Władysław Jarocki urodził się w 1879 roku, zmarł w 1965 r. Studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w pracowni Leona Wyczółkowskiego i Józefa Mehoffera. Naukę kontynuował w Académie Julian w Paryżu. W 1910 roku artysta stał się członkiem Wiedeńskiej Secesji. W latach 1915-1916 służył w armii, wykonując rysunki z pola walki. Na stałe mieszkał we Lwowie gdzie w latach 1917-1918 kierował z ramienia Centrali Krajowej Odbudowy Galicji pracami przy odbudowie powiatu lwowskiego. Od 1920 roku podjął pracę pedagogiczną na Politechnice Lwowskiej i w Państwowej Szkole Przemysłowej.

 Artysta pracował również w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. W latach 1925-1928 pełnił funkcję dziekana wydziału malarstwa i rzeźby, natomiast w latach 1933-1935 wypełniał funkcję prorektora. Po zakończeniu wojny nie pracował już jako pedagog. Należy wspomnieć, że w latach 20. włączył się w akcję promocyjną sztuki polskiej za granicą. Malarz urządził ekspozycję na 12. Biennale w Wenecji. Był współtwórcą działu polskiego na corocznnych ekspozycjach Carnegie Institute w Stanach Zjednoczonych. W latach 1927-1934 pełnił funkcję prezesa Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie. Władysław Jarocki spełniał się również na polu literatury, stworzył opracowanie pt. "Meble. Historia rozwoju mebla w Europie". Artysta był redaktorem naczelnym czasopisma "Sztuki Piękne".

Działalność wystawienniczą malarz rozpoczął w 1905 roku, prezentując swoje dzieła w krakowskim Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych. Artysta brał udział w ekspozycjach Towarzystwa Artystów Polskich "Sztuka". Malarz prezentował prace na ekspozycjach w Kijowie (1908) , Rzymie (1911), Wenecji (1909, 1910, 1920, 1926), Warszawie (1914,1938), Poznaniu (1923), Krakowie (1939, 1949, 1952, 1957).

 

NIEDOSTĘPNE PRACE ARTYSTY

niedostępne
niedostępne
niedostępne
niedostępne


Jeżeli chcą Państwo sprzedać prace tego artysty prosimy o kontakt

x
«
»