DZIEDUSZYCKI Tytus

Tytus Dzieduszycki urodził się w 1930, zmarł w 1973 roku. Studiował biologię na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej. Był malarzem-samoukiem, nie ukończył żadnych studiów artystycznych.

Zajmował się malarstwem, scenografią oraz grafiką. Był jednym z założycieli Koła Młodych Plastyków, która w 1957 roku została przemianowana na Grupę "Zamek". Występował także w kabarecie „Sex” i w lubelskiej „Piwnicy”. Stypendium Ministerstwa Kultury i Sztuki umożliwiło Dzieduszyckiemu wyjazd do Paryża. W stolicy Francji podjął współpracę z ruchem „Phases”, który skupiał międzynarodowe grono artystów. Udało mu się także zorganizować wystawę Grupy Zamek w paryskich galeriach: Galerie de Georges Falli Le Relenagh oraz Cinema d`Art et d`Essai w 1960 roku. Pisał artykuły komentujące wydarzenia artystyczne Paryża, które ukazywały się na łamach czasopisma „Struktury”.

W początkowym okresie swojej działalności artystycznej Dzieduszycki nawiązywał do postimpresjonizmu oraz kubizmu. Pod koniec lat 50. zaczął eksperymentować z informelem, dążąc do wzbogacania faktury malarskiej. Artysta tworzył także trójwymiarowe obiekty artystyczne wykonane ze szkła piankowego.

 

Poszukujemy prac artysty

 

Zapisz się do newslettera - dowiesz się dodaniu nowych prac


Jeżeli chcą Państwo sprzedać prace tego artysty prosimy o kontakt

x
«
»