STASIAK Ludwik

LUDWIK STASIAK - NOTA BIOGRAFICZNA

Ludwik Stasiak
Autoportret artysty [Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe]

 

Ludwik Stasiak urodził się 13 sierpnia 1858 roku, zmarł 3 grudnia 1924 r. w Bochni. Ukończył historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim. W latach 1879-1886 studiował malarstwo u Jana Matejki, Floriana Cynka i Izydora Jabłońskiego w Szkole Sztuk Pięknych w Krakowie. Studia kontynuował od 1886 roku w Wiedniu pod okiem Augusta Eisenmengera a następnie na Akademii Sztuk Pięknych w Monachium w pracowniach Alexandra Wagnera i Aleksandra Liezen-Mayera.

Artysta wystawiać zaczął już jako student. W latach 1884-1901 swoje prace wystawiał w Krakowskim Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych oraz Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych. Malarz w latach 90. ponownie odwiedził Wiedeń oraz Monachium po czym na stałe osiadł w rodzinnej Bochni. W 1893 roku, dzięki pomocy mecenasa sztuki, hrabiego Ignacego Milewskiego, zorganizowano pierwszą dużą wystawę indywidualną Stasiaka w Galerii Sztuki Polskiej w Sukiennicach. Zaprezentowano na niej 40 płócien artysty. W tym samym roku artysta wyjechał do Chicago, gdzie wziął udział w powszechnej wystawie przemysłowej.

Ludwik Stasiak, wychowany w robotniczej rodzinie górniczej o góralskich korzeniach często utrwalał wspomnienia z dzieciństwa. Malował obrazy o tematyce ludowej, które w idylliczny sposób przedstawiały życie oraz tradycje polskiej wsi. Jednym z jego ulubionych tematów były także pejzaże ukazujące typowo „polskie” ogrody, zarośnięte przez gąszcze lilii, ostróżek, malw i irysów.

Był zafascynowany średniowieczem, pod wpływem osobowości twórczej Jana Matejki zainteresował się nurtem historycznym w malarstwie. Studiował życiorys i twórczość Wita Stwosza. Swoją wiedzę na ten temat zawarł w książkach: "O narodowości Wita Stwosza", "Rewindykacja własności naszej", "Wit Stwosz natchnieniem Albrechta Durera", "Wit Stwosz, jego życie i jego dzieła." Przyjaciółmi Stasiaka byli m.in. Jacek Malczewski, Wincenty Wodzinowski, Włodzimierz Tetmajer, Władysław Skoczylas.

Artysta angażował się w działalność społeczną i publiczną. Był członkiem Komisji Rewindykacyjnej Dzieł Sztuki oraz Związku Powszechnego Artystów Polskich. Swoją działalność artystyczną dzielił z karierą literacką. Poza publikacjami naukowymi dotyczącymi życia i twórczości Wita Stwosza pisał powieści historyczne, baśnie, utwory sceniczne. Współpracował także z pismami takimi jak „Tygodnik Ilustrowany”, „Bluszcz”, „Biesiada Literacka”.

 

TEKSTY NA TEMAT TWÓRCZOŚCI ARTYSTY

Fascynacja polską wsią, w szczególności podkrakowską, która była głównym czynnikiem kształtującym malarstwo artystów z nurtu chłopomanii – Stanisława Radziejowskiego, Ludwika Stasiaka, Włodzimierza Tetmajera, Wincentego Wodzinowskiego i Kacpra Żelechowskiego. Malarze Ci ukończyli zarówno krakowską Szkołę Sztuk Pięknych u Jana Matejki, jak i Akademię Monachijską. Jeszcze w trakcie studiów krakowskich połączyła ich wspólna pasja i zainteresowanie ludem wiejskim. Od 1887 roku ich pierwsze płótna zaczęły pojawiać się na wystawach w krakowskim Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych. Były to obrazy, w których przewijała się ludomańska tematyka. Wspólnie stworzyli jedną z pierwszych grup artystycznych. Działalność piątki charakteryzowała się jednakże tym, że swój program wyrażali nie w manifestach, a w swoistym podejściu do tematyki obrazów, idei malarskiej, sposobie przedstawiania bohatera. Nade wszystko zaś wzajemna przyjaźń stała się ogniwem łączącym piątkę artystów – stąd też pochodzi nazwa piątka chłopomanów. Dopiero po roku 1900 da się zauważyć rozbieżność w podejściu do tematu, rozejście się ich dróg artystycznych. Ludwik Stasiak stał się literatem i historykiem sztuki, Żelechowskiego „pochłonął” kabaret Zielony Balonik i fotografia, Wodzinowski w większości malował studyjne portrety i sceny rodzajowe, powielane w późniejszej twórczości. Jedynie Tetmajer i Radziejowski, którzy też na stałe mieszkali na wsi, pozostali wierni ideom chłopomanii i tworzyli z natury”.

-Beata Pranke, „Nurt chłopomanii w twórczości Stanisława Radziejowskiego, Ludwika Stasiaka, Włodzimierza Tetmajera, Wincentego Wodzinowskiego i Kacpra Żelechowskiego, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2003, s. 5.


„Szczególne zainteresowanie Ludwik Stasiak kierował na sztukę średniowieczną. Fascynowała go twórczość Wita Stwosza i innych artystów z jego kręgu. Na przełomie wieków odbył podróż artystyczną po Spiszu zwiedzając tamtejsze kościoły, bogate w cenne zabytki sztuki średniowiecznej, w poszukiwaniu wpływów Wita Stwosza w twórczości takich artystów jak np. Paweł z Lewoczy. Podróż ta była inspiracją do powstania licznych rysunków, szkiców i projektów kart pocztowych.”

-Janina Kęsek, „Ludwik Stasiak (1858-1924)”, Wiadomości Bocheńskie, nr 4, zima 2008/2009, s. 4.

 

NIEDOSTĘPNE PRACE ARTYSTY

niedostępne
Zapisz się do newslettera - dowiesz się dodaniu nowych prac


Jeżeli chcą Państwo sprzedać prace tego artysty prosimy o kontakt

x
«
»