MACKIEWICZ Konstanty

KONSTANTY MACKIEWICZ – NOTA BIOGRAFICZNA

Konstanty Mackiewicz urodził się w 1894 roku, zmarł w 1985 roku w Łodzi. Pochodził z małej miejscowości Małoryta na Białorusi, od 1926 roku mieszkał i pracował w Łodzi. Edukację artystyczną rozpoczynał w szkołach artystycznych w Odessie i Penzie. Studiował w Wyższej Szkole Malarstwa, Rzeźby i Architektury w Moskwie u Wassily’a Kandinsky’ego. Zajmował się scenografią i malarstwem. W okresie od początku lat 20. XX wieku do 1945 roku szczególnie poświęcał się pierwszej z tych dziedzin. Stworzył dekoracje dla teatrów w Jekatynburgu, Kursku, Grodnie, Lwowie i Łodzi. Projektował i wykonywał także postacie dla teatrów lalkowych. Po II wojnie światowej skoncentrował się na rozwijaniu swojej twórczości malarskiej, jednak sporadycznie wykonywał scenografie dla Teatru Kameralnego Domu Żołnierza w Łodzi oraz Teatru Dramatycznego we Wrocławiu. W sezonie 1948/49 był dyrektorem plastycznym łódzkiego Teatru Arlekin. Był także członkiem Stowarzyszenia Artystów Polskich RYTM oraz ugrupowania „Start”.

Twórczość Konstantego Mackiewicza jest niezwykle bogata i różnorodna. Na różnych etapach swojej twórczości artysta inspirował się kubizmem, futuryzmem oraz koloryzmem. W jego dorobku malarskim obecne są zarówno prace abstrakcyjne jak i realistyczne pejzaże oraz martwe natury. Brał udział w licznych wystawach w kraju, np. w warszawskim Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych. Prace artysty były także prezentowane na ekspozycjach zagranicznych w Nowym Jorku, Brukseli, Paryżu.

Aktualnie nie posiadamy prac tego artysty

Zapisz się do newslettera - dowiesz się pierwszy o dodaniu nowych prac tego artysty

Jeżeli chcą Państwo sprzedać jego prace prosimy o kontakt