BRZESKI Janusz Maria

BRZESKI Janusz Maria BIO

Tytuł:

Apollinaire-wspomnienie (Cmentarz) (1929)

Technika:drzeworyt, bibuła
Wymiary:12,5 x 12,5 cm
29,5 x 20,5 cm (wymiary arkusza)
Uwagi:Sygnowany tuszem na stronie verso p.d.: "janusz Marja Brzeski"
Opisany tuszem na stronie verso l.d.: "Paris 1929"
Opisany tuszem na stronie verso śr.d.: "Paris 1929 janusz Marja Brzeski janusz Marja Brzeski 19"
niedostepny

JANUSZ MARIA BRZESKI

Janusz Maria Brzeski

 

Janusz Maria Brzeski
[Źródło: NAC]

Janusz Maria Brzeski urodził się w 1907 roku w Warszawie, zmarł w 1957 w Krakowie. Ukończył Szkołę Sztuk Zdobniczych w Poznaniu pod kierunkiem Jerzego Woronieckiego. W roku 1928 roku uzyskał absolutorium. W latach 20. wyjechał na stypendium do Włoch oraz Francji. W latach 1929-1930 przebywał w Paryżu, zapoznając się tamże ze sztuką surrealizmu i eksperymentując z fotografią. W tym okresie artysta pracował także w różnego rodzaju agencjach graficznych, dla tygodnika "Vu", a także przy produkcji filmów w wytwórni "Paramount".

W 1930 roku artysta powrócił do Polski i zamieszkał w Krakowie, rozpoczynając współpracę z tygodnikami koncernu "Ilustrowanego Kuriera Codziennego": "AS" i "Tajny detektyw".

W 1931 roku Janusz Maria Brzeski z Kazimierzem Podsadeckim zorganizowali pierwszą wystawę fotografii modernistycznej, w której brali udział m.in. Man Ray i László Moholy-Nagy.

W 1932 roku Janusz Maria Brzeski stworzył Studio Polskiej Awangardy Filmowej (SPAF), które funkcjonowało tylko do roku 1934. W powstałych tam filmach artysta użył wiele zabiegów o awangardowym charakterze m.in. filmowanie fotomontaży. Od 1933 roku należał do Cechu Artystów Plastyków "Jednoróg". Po II wojnie światowej artysta ponownie pracował w drukarniach.

Twórczość Janusza Marii Brzeskiego

Pierwsze prace graficzne oraz typograficzne Janusza Marii Brzeskiego stylistycznie odwoływały się do ekspresjonizmu niemieckiego.

Artysta tworzył abstrakcyjne fotogramy, fotomontaże oraz fotografie inscenizowane.

W 1930 roku Janusz Maria Brzeski, czerpiąc inspiracje z psychoanalizy Zygmunta Freuda, stworzył zbiór fotokolaży oraz kolaży pt. "Sex".

W styczniu 1934 roku dla "Kuriera Literacko-Naukowego" artysta stworzył cykl fotomontaży "Narodziny robota", w których Janusz Maria Brzeski odwołał się do konstruktywizmu, zaprzeczając istnieniu indywidualności człowieka w dobie zmechanizowania świata.

Twórczość artysty wykazuje wpływy modernistyczne i postmodernistyczne. Niekiedy podkreśla się pokrewieństwo prac Janusza Marii Brzeskiego z kompozycjami czeskich surrealistów. Dzieła Janusza Marii Brzeskiego wykraczały poza swoje czasy i są przykładem wykorzystania zabiegów awangardowych do komercyjnych wydawnictw prasowych.

Prace artysty można znaleźć w zbiorach m.in. Muzeum Narodowego w Krakowie, Muzeum Narodowego w Warszawie oraz Muzeum Sztuki w Łodzi.

 

Poszukujemy prac artysty

NIEDOSTĘPNE PRACE JANUSZA MARII BRZESKIEGO

niedostępne
niedostępne
niedostępne
niedostępne
niedostępne
niedostępne
x
«
»