Aktualności

Data dodania: 2014-12-15

Eugeniusz Gerlach świętuje 73. urodziny!

eugeniusz gerlach
Wszechstronny artysta, uczeń prof. Wacława Taranczewskiego dziś świętuje 73. urodziny.

EUGENIUSZ GERLACH urodził się 15 grudnia w 1941 roku w Bieniawie koło Tarnopola (na kresach wschodnich). Na ziemie odzyskane przybył w roku 1946 zamieszkując w Paczkowie (powiat Nysa). W latach 1960-1966 studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, na Wydziale Malarstwa i Grafiki. Malarstwo sztalugowe i architektoniczne studiował w pracowni prof. Wacława Taranczewskiego, natomiast grafikę u prof. Mieczysława Wejmana. Dyplom z wyróżnieniem uzyskał w 1966 roku. Promotorami jego pracy dyplomowej byli m.in. Wacław Taranczewski, Czesław Rzepiński, Jonasz Stern i Hanna Rudzka-Cybisowa.

Od roku 1966 jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków. Obrazy artysty charakteryzują się spontanicznym podejściem do kompozycji, abstrakcyjne formy na pograniczu informelu oraz kubizmu świadczą o szerokich zainteresowaniach artysty.

Malarz posiada w swoim dorobku ma ponad 30 wystaw indywidualnych oraz udział w ok. 70 wystawach zbiorowych - okręgowych i ogólnopolskich, na których zdobywał nagrody i wyróżnienia. Obrazy autorstwa Eugeniusza Gerlacha znajdują się w wielu muzeach i instytucjach, a także w zbiorach prywatnych w kraju i za granicą (m.in. w Kanadzie, USA, Francji, Niemczech, Szwecji, Austrii, RPA).

obrazy Eugeniusz Gerlacha

Eugeniusz Gerlach, Bez tytułu (2013)

Wybrane wystawy:

 2014  GEOMETRIA I EKSPRESJA KOLORU - Galeria "Pracownia pod Baranami", Kraków;
 2014  LINIA I KOLOR - Galeria ZG ZPAP - Gdańsk;
 2014  MUZYCZNE INSPIRACJE  - Europejska Galeria Sztuki Millenium Hall - Rzeszów;
 2013  ARTYŚCI W ŁAZIENKACH - Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie;
 2013  CZTERY OBLICZA TWÓRCZOŚCI - Galeria DAP 3 OW PAP - Warszawa;
 2013  EKSPRESJA, LINIA, KOLOR - Galeria ARSENAŁ, Muzeum Ziemi Prudnickiej - Prudnik;
 2013  EKSPRESJA, LINIA, KOLOR - Galeria CENTRUM, NCK, Kraków;
 2013  Wystawa indywidualna malarstwa - Galeria ALTUS - Katowice;
 2012  Wystawa indywidualna malarstwa - SPORT W SZTUCE - Muzeum Miasta Łodzi - Pałac Poznańskich;
 2012  Wystawa indywidualna malarstwa - ZMYSŁY SZTUKI - spotkanie XII - Muzeum Pałac w Wilanowie – Warszawa;
 2012  Wystawa indywidualna malarstwa - "Malarstwo" - Galeria "Na Piętrze" - ZPAP Łódż";
 2011  Wystawa indywidualna malarstwa - "Malarstwo" - TPSP Kraków - Górny Pałac Sztuki;
 2011  Wystawa "Salon 100-lecia ZPAP Okręgu Krakowskiego" – Kraków;
 2011  Wystawa indywidualna malarstwa - "Sport w malarstwie" - Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie;
 2009  Nowohucki Salon Sztuki - Galeria "NCK";
 2006  Wystawa indywidualna malarstwa - Galeria "Kocioł Artystyczny" – Kraków;
 2004  Wystawa malarstwa krakowskiego "Salon Zimowy" - galeria "Centrum" – Kraków;
 1985  Wystawa "Krakowscy Malarze i Graficy" - BWA Kraków;
 1977 Doroczny Salon Malarstwa Krakowskiego "Wyspiańskiemu w Hołdzie" - Pałac Sztuki - Kraków;
 1976 Ogólnopolska wystawa konkursowa "Sport w Sztuce" - BWA Katowice;
 1973 X Ogólnopolska Wystawa Malarstwa "Bielska Jesień" - BWA Bielsko-Biała;
 1969 Wystawy malarstwa Krakowskiego Okręgu ZPAP - Bytom, Opole, Zielona Góra;
 1967  wystawa Malarstwa Współczesnego – Kraków.

obrazy Eugeniusz Gerlacha

Eugeniusz Gerlach, Dziewczyna z dębowego wzgórza (2001)


Artykuły o artyście:


Stanisław Tabisz
Meandry splątanych linii
, O malarstwie Eugeniusza Gerlacha:

"Obrazy Eugeniusza Gerlacha nasuwają skojarzenia ze znanymi i wyraziście odkrywczymi, awangardowymi zjawiskami malarstwa XX wieku. Artysta uległ fascynacji zniewalającym językiem współczesności, który, trzeba przyznać, z dzisiejszej perspektywy jest już wyraźnie określony i zdefiniowany. (...) Na płótnach Eugeniusza Gerlacha prowadzona jest jakaś gra, intryga wyższej artystycznej kategorii."


Stanisław Tabisz, Kraków, 27-28 lis
topada 2011 r.,
Katalog Eugeniusz Gerlach Malarstwo, Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach – 2012


Janusz Janowski, Gdańsk 2014
Linia i kolor - malarstwo Eugeniusza Gerlacha

"Podobnie jak dla krakowskich malarzy zgrupowanych w Cechu Artystów Plastyków "Jednoróg", Zrzeszeniu Artystów Plastyków "Zwornik" oraz kapistów, problematyka wyrazowej funkcji barwy stała się podłożem twórczych poszukiwań Eugeniusza Gerlacha, choć - analogicznie do twórczości swojego akademickiego mistrza Wacława Taranczewskiego i w stylistycznym związku z artystycznymi poszukiwaniami krakowskich formistów, zwłaszcza zaś Leona Chwistka - w zasadniczym zespoleniu z problematyką konstrukcji. Wyrazowa relacja między tymi dwoma aspektami malarskiego języka stanowiła dotąd i stanowi nadal zasadniczą płaszczyznę poszukiwań artystycznych malarza, a stopień zależności między nimi opisuje zaś jego poszczególne dzieła. Jak bowiem wykazuje już choćby wstępna analiza poszczególnych malarskich prac wykonanych przez Eugeniusza Gerlacha w ciągu jednego roku,  różnią się one językiem wyrazowym, zasadniczo oscylującym między figuratywizmem a abstrakcjonizmem, zawsze jednak cechują się wykorzystaniem ekspresjonistycznej narracji.

Podstawowe środki malarskie: linia i barwa, zyskują w malarskich realizacjach krakowskiego artysty znaczną autonomię, nawet wówczas, kiedy określają kształty mające swoje desygnaty w realności. Malując postać ludzką, różnego rodzaju przedmioty czy pejzaż Gerlach nadaje im status jedynie pretekstu do tworzenia linearno-chromatycznych konstrukcji, one są bowiem zasadniczym tematem jego malarstwa - niekiedy wyłącznym. Ze względu na koncentracje swojej uwagi na kwestiach czysto formalnych malarz bardzo często realizuje prace całkowicie abstrakcyjne."


Janusz Janowski, Tekst w katalogu Eugeniusz Gerlach "LINIA I KOLOR", Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Gdański, Gdańsk 2014, s. 3.

obrazy Eugeniusz Gerlacha

Eugeniusz Gerlach, Kompozycja formistyczna - II (2010)


 

 

 

 

 

Inne prace artysty w ofercie Galerii.

powrót do listy aktualności