Aktualności

Data dodania: 2014-12-15

Eugeniusz Gerlach świętuje 73. urodziny!

eugeniusz gerlach
Wszechstronny artysta, uczeń prof. Wacława Taranczewskiego dziś świętuje 73. urodziny.

NOTA BIOGRAFICZNA - EUGENIUSZ GERLACH

 

Eugeniusz Gerlach urodził się 15 grudnia w 1941 roku w Bieniawie koło Tarnopola (na kresach wschodnich). Na ziemie odzyskane przybył w roku 1946 zamieszkując w Paczkowie (powiat Nysa). W latach 1960-1966 studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, na Wydziale Malarstwa i Grafiki. Malarstwo sztalugowe i architektoniczne studiował w pracowni prof. Wacława Taranczewskiego, natomiast grafikę u prof. Mieczysława Wejmana. Dyplom z wyróżnieniem uzyskał w 1966 roku. Promotorami jego pracy dyplomowej byli m.in. Wacław Taranczewski, Czesław Rzepiński, Jonasz Stern i Hanna Rudzka-Cybisowa.

Od roku 1966 jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków. Obrazy artysty charakteryzują się spontanicznym podejściem do kompozycji, abstrakcyjne formy na pograniczu informelu oraz kubizmu świadczą o szerokich zainteresowaniach artysty. Malarz posiada w swoim dorobku ma ponad 30 wystaw indywidualnych oraz udział w ok. 70 wystawach zbiorowych - okręgowych i ogólnopolskich, na których zdobywał nagrody i wyróżnienia. Obrazy autorstwa Eugeniusza Gerlacha znajdują się w wielu muzeach i instytucjach, a także w zbiorach prywatnych w kraju i za granicą (m.in. w Kanadzie, USA, Francji, Niemczech, Szwecji, Austrii, RPA).

 

WYBRANE WYSTAWY

 
2015 - ALCHEMIA KOLORU, Galeria PRYZMAT, Kraków;
2015 - MUZYCZNOŚĆ SZTUKI, Galeria PANORAMA,
2015 - Dwór w Tomaszowicach Muzyczne inspiracje, Centrum Kultury ZAMEK,
2015 - Galeria PROFIL, Poznań;
2015 - Otwarcie Galerii Sztuki Współczesnej POD 2 BASZTAMI, Muzeum Ziemi Prudnickiej, Prudnik;
2014 - Wystawa indywidualna malarstwa - GEOMETRIA I EKSPRESJA KOLORU, Pałac pod Baranami, Kraków;
2014 - Wystaw indywidualna malarstwa - LINIA I KOLOR - Galeria OG ZPAP - Gdańsk;
2013 - Wystawa indywidualna malarstwa, Galeria ALTUS, Katowice;
2012 - Wystawa indywidualna malarstwa - SPORT W SZTUCE, Muzeum Miasta Łodzi, Pałac Poznańskich;
2012 - Wystawa indywidualna malarstwa - ZMYSŁY SZTUKI - spotkanie XII, Muzeum Pałac w Wilanowie, Warszawa;
2012 - Wystawa indywidualna malarstwa - "Malarstwo", Galeria "Na Piętrze", ZPAP Łódź;
2011 - Wystawa indywidualna malarstwa - "Malarstwo" - TPSP Kraków, Górny Pałac Sztuki;
2011 - Wystawa "Salon 100-lecia ZPAP Okręgu Krakowskiego", Kraków;
2011 - Wystawa indywidualna malarstwa - "Sport w malarstwie" - Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie;
2009 - Nowohucki Salon Sztuki - Galeria "NCK";
2006 - Wystawa indywidualna malarstwa - Galeria "Kocioł Artystyczny", Kraków;
2004 - Wystawa malarstwa krakowskiego "Salon Zimowy", Galeria "Centrum", Kraków;
1985 - Wystawa "Krakowscy Malarze i Graficy" - BWA Kraków;
1977 - Doroczny Salon Malarstwa Krakowskiego "Wyspiańskiemu w Hołdzie", Pałac Sztuki, Kraków;
1976 - Ogólnopolska wystawa konkursowa "Sport w Sztuce", BWA Katowice;
1973 - X Ogólnopolska Wystawa Malarstwa "Bielska Jesień", BWA Bielsko-Biała;
1969 - Wystawy malarstwa Krakowskiego Okręgu ZPAP - Bytom, Opole, Zielona Góra;
1967 - Wystawa Malarstwa Współczesnego, Kraków.

 

 

obrazy Eugeniusz Gerlacha

Eugeniusz Gerlach, Bez tytułu (2013)

 

obrazy Eugeniusz Gerlacha

Eugeniusz Gerlach, Dziewczyna z dębowego wzgórza (2001)

Artykuły o artyście: Meandry splątanych linii, O malarstwie Eugeniusza Gerlacha:
<span "Obrazy Eugeniusza Gerlacha nasuwają skojarzenia ze znanymi i wyraziście odkrywczymi, awangardowymi zjawiskami malarstwa XX wieku. Artysta uległ fascynacji zniewalającym językiem współczesności, który, trzeba przyznać, z dzisiejszej perspektywy jest już wyraźnie określony i zdefiniowany. (...) Na płótnach Eugeniusza Gerlacha prowadzona jest jakaś gra, intryga wyższej artystycznej kategorii."

Stanisław Tabisz, Kraków, 27-28 listopada 2011 r., Katalog Eugeniusz Gerlach Malarstwo, Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach – 2012 Janusz Janowski, Gdańsk 2014
Linia i kolor - malarstwo Eugeniusza Gerlacha
"Podobnie jak dla krakowskich malarzy zgrupowanych w Cechu Artystów Plastyków "Jednoróg", Zrzeszeniu Artystów Plastyków "Zwornik" oraz kapistów, problematyka wyrazowej funkcji barwy stała się podłożem twórczych poszukiwań Eugeniusza Gerlacha, choć - analogicznie do twórczości swojego akademickiego mistrza Wacława Taranczewskiego i w stylistycznym związku z artystycznymi poszukiwaniami krakowskich formistów, zwłaszcza zaś Leona Chwistka - w zasadniczym zespoleniu z problematyką konstrukcji. Wyrazowa relacja między tymi dwoma aspektami malarskiego języka stanowiła dotąd i stanowi nadal zasadniczą płaszczyznę poszukiwań artystycznych malarza, a stopień zależności między nimi opisuje zaś jego poszczególne dzieła. Jak bowiem wykazuje już choćby wstępna analiza poszczególnych malarskich prac wykonanych przez Eugeniusza Gerlacha w ciągu jednego roku,  różnią się one językiem wyrazowym, zasadniczo oscylującym między figuratywizmem a abstrakcjonizmem, zawsze jednak cechują się wykorzystaniem ekspresjonistycznej narracji.

Podstawowe środki malarskie: linia i barwa, zyskują w malarskich realizacjach krakowskiego artysty znaczną autonomię, nawet wówczas, kiedy określają kształty mające swoje desygnaty w realności. Malując postać ludzką, różnego rodzaju przedmioty czy pejzaż Gerlach nadaje im status jedynie pretekstu do tworzenia linearno-chromatycznych konstrukcji, one są bowiem zasadniczym tematem jego malarstwa - niekiedy wyłącznym. Ze względu na koncentracje swojej uwagi na kwestiach czysto formalnych malarz bardzo często realizuje prace całkowicie abstrakcyjne."

Janusz Janowski, Tekst w katalogu Eugeniusz Gerlach "LINIA I KOLOR", Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Gdański, Gdańsk 2014,

obrazy Eugeniusz Gerlacha

Eugeniusz Gerlach, Kompozycja formistyczna - II (2010)

Inne prace artysty w ofercie Galerii.

powrót do listy aktualności

x
«
»