BAKAŁOWICZ Władysław

 

WŁADYSŁAW BAKAŁOWICZ

Władysław Bakałowicz

 

Władysław Bakałowicz (między 1862-1879), autor fotografii nieznany, Muzeum Narodowe w Krakowie
[Źródło: Zbiory Cyfrowe MNK]

 

Władysław Bakałowicz urodził się w 1833 roku w Chrzanowie, zmarł w Paryżu w 1903 lub, jak podają inne źródła, w 1904 roku. Wykształcenie artystyczne zdobywał w latach 1846-1852, kiedy to uczęszczał na zajęcia w warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych. Ostatecznie malarz wyjechał za granicę i zamieszkał na stałe w Paryżu, gdzie otrzymał później obywatelstwo francuskie.
Władysław Bakałowicz był ojcem Stefana Bakałowicza, również słynnego malarza-akademika.

 

Malarstwo Władysława Bakałowicza

W twórczości Władysława Bakałowicza od samego początku widoczna była fascynacja realizmem francuskim, w szczególności twórczością Ernesta Meissoniera. Wspomniany wyjazd do Paryża pozwolił artyście na dogłębne poznanie sztuki akademików francuskich oraz zapoznanie się z prezentowanymi w muzeach dziełami dawnych mistrzów holenderskich. Doświadczenia te wpłynęły wyraźnie na styl malarski Władysława Bakałowicza.
Artysta tworzył przede wszystkim eleganckie dworskie portrety, sceny historyczne, rodzajowe, pejzaże i weduty. Malował również zmysłowe akty kobiece, cieszące się szczególnym uznaniem męskiej części publiczności. Obrazy Władysława Bakałowicza cechują się doskonałym warsztatem, akademickim dopracowaniem detalu i wielką dbałością o rysunek. W swojej sztuce malarz posługiwał się przede wszystkim techniką olejną, wykorzystywał jednak także pastele.
Za najlepsze w historii dorobku artystycznego Władysława Bakałowicza uznaje się zazwyczaj historyczne przedstawienia dziejów Francji, przede wszystkim te prezentujące życie dworskie XVI i XVII wieku. Zachwyt widzów wzbudzał pietyzm w oddawaniu niuansów bogatych wnętrz pałacowych oraz kunsztownych ubiorów ukazywanych osób.

 

Władysław Bakałowicz - wystawy

Władysław Bakałowicz wystawiał swoje obrazy zarówno w Polsce, m.in. w krakowskim Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych czy warszawskim Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych, jak i za granicą, przede wszystkim na paryskich salonach, ale także w Wiedniu, Berlinie, Londynie i Nowym Jorku.
Obrazy Władysława Bakałowicza znajdują się w wielu kolekcjach, m.in w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie i Muzeum Narodowego w Warszawie.

 

Poszukujemy prac artysty

 

Zapisz się do newslettera - dowiesz się dodaniu nowych prac


Jeżeli chcą Państwo sprzedać prace tego artysty prosimy o kontakt

x
«
»