KOSIŃSKI Kajetan

KOSIŃSKI Kajetan BIO

Tytuł:

Sanna

Technika:akwarela, papier
Wymiary:25 x 35 cm (wymiary z oprawą: 41 x 31 cm)
niedostepny

KAJETAN KOSIŃSKI

Kajetan Kosiński (pseud. Kajetan Łużan) urodził się w 1847 roku w Łużanach na Bukowinie (ob. Ukraina), zmarł w 1935 roku we Lwowie. W latach 1866-1869 studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Wiedniu. Następnie kształcił się w Monachium. Po powrocie do kraju pracował jako nauczyciel rysunku w szkołach w Śniatyniu, Drohobyczu, od 1877 roku w Wyższej Szkole Realnej w Stryju oraz w latach 1893 do 1907 w I Wyższej Szkole Realnej w Krakowie, gdzie pełnił także funkcję dyrektora. Od 1907 roku mieszkał na stałe we Lwowie.

Twórczość Kajetana Kosińskiego

Artysta malował w technice olejnej oraz akwareli, sporadycznie tworzył prace za pomocą pasteli. Kajetan Kosiński przedstawiał na swoich obrazach pejzaże, sceny rodzajowe, portrety i martwe natury. Niekiedy tworzył obrazy o tematyce religijnej. Sceny osadzał w polskim krajobrazie, ponadto z zamiłowaniem przedstawiał rodzime obyczaje i postacie w strojach ludowych.

W twórczości artysty można dostrzec inspiracje malarstwem Juliusza Kossaka oraz Alfreda Wierusz-Kowalskiego.

Część z prac Kajetana Kosińskiego utrzymana jest w stylistyce właściwej artystom polskim wykształconym w monachijskiej Akademii.

Poza malarstwem Kajetan Kosiński zajmował się również pisaniem podręczników o podstawach rysunku i historii sztuki. Wydał trzy publikacje: "Nauka rysunków odręcznych w szkołach średnich w porównaniu z nauką języków" (1879), "Ogólne pojęcia o sztukach plastycznych na podstawie ich rozwoju historycznego dla użytku uczniów Wyższej Szkoły Realnej w Krakowie, klasa 5" (1887) oraz "Zasadnicze pojęcia o architekturze, rzeźbie i malarstwie" (1903).

Kajetan Kosiński - wystawy

Malarz po raz pierwszy swoje prace wystawił w 1870 roku. Artysta prezentował swoje obrazy na licznych wystawach w krakowskim oraz lwowskim Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych, w warszawskim Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych i w stołecznym Instytucie Propagandy Sztuki.

Poszukujemy prac artysty

NIEDOSTĘPNE OBRAZY KAJETANA KOSIŃSKIEGO

niedostępne
niedostępne
niedostępne
niedostępne
niedostępne


Jeżeli chcą Państwo sprzedać prace tego artysty prosimy o kontakt

x
«
»