BEŁTOWSKI Juliusz Wojciech

BEŁTOWSKI Juliusz Wojciech
BEŁTOWSKI Juliusz WojciechBEŁTOWSKI Juliusz WojciechBEŁTOWSKI Juliusz Wojciech
Tytuł:

Autoportret (1895)

Technika:drewno
Wymiary:21 x 20 x 2,5 cm
Uwagi:
Sygnowany na przodzie: "Juliusz Bełtowski"
Datowany na krawędzi: "189V"
Opisany na odwrocie: "JB | XV/X 895"
Cena:7200 zł Kup

JULIUSZ WOJCIECH BEŁTOWSKI - NOTA BIOGRAFICZNA

Juliusz Wojciech Bełtowski urodził się w 1852 roku w Nowym Targu, zmarł w 1926 roku we Lwowie. Był rzeźbiarzem, malarzem, drzeworytnikiem i medalierem.
Umiejętności zawodowe w obrębie sztuki użytkowej zdobywał w prywatnych szkołach snycerskich we Włoszech i Francji. Nie posiadał wykształcenia artystycznego. Od ok. 1875 roku pracował w Paryżu jako kierownik pierwszej pracowni meblarstwa dekoracyjnego. W 1877 roku brał udział w konkursie na projekt tronu papieża Piusa IX. Zaproszono go do objęcia kierownictwa we włoskiej pracowni Sanvrezy.

W 1880 roku Juliusz Bełtowski wrócił do Polski i osiadł we Lwowie. W 1881 roku otrzymał koncesję przemysłową na wykonywanie rzeźb i robót kamieniarskich.
Od 1882 objął stanowisko profesora w lwowskiej Szkole Rzemiosła Artystycznego (od 1893 Państwowej Szkole Przemysłowej), gdzie pracował jako wykładowca snycerstwa i rzeźbiarstwa ornamentalnego.

Juliusz Bełtowski uprawiał rzeźbę portretową, pomnikową, dekoracyjną, religijną i użytkową. Wykorzystywał różnorodny materiał, najczęściej jednak pracował w drewnie, ale również w terakocie, marmurze i brązie. Ukształtowany przez włoską i francuską sztukę rzeźbiarską tworzył głównie w duchu akademickiego historyzmu, z elementami romantycznego nastroju.
Artysta był autorem wielu realizacji, m.in. wykutego na ścianie „Pisanej” w Dolinie Kościeliskiej legendarnego śpiącego rycerza, popiersia Juliana Zacharewicza dla Politechniki we Lwowie, pomnika Władysława Jagiełły w Gródku Jagiellońskim, dekoracji fasady Banku Austro-Węgierskiego we Lwowie.

Oprócz rzeźby Juliusz Bełtowski zajmował się malarstwem (głównie o tematyce religijnej), wykonywaniem projektów architektonicznych oraz projektowaniem i konserwowaniem wnętrz sakralnych.

Juliusz Bełtowski był laureatem kilku nagród, m.in. drugiej nagrody w konkursie rzeźbiarskim (Paryż, 1876), srebrny medal na wystawie w Paryżu (1878). Artysta został również dwukrotnie odznaczony za swoją działalność pedagogiczną.

Prace artysty znajdują się w kolekcjach muzealnych i w przestrzeniach publicznych, m.in. w Krakowie, we Lwowie, w Nowym Targu.

x
«
»