SĘKOWSKI Józef

SĘKOWSKI Józef BIO

Tytuł:

Forma przestrzenna

Technika:brąz patynowany, kamień
Wymiary:28 x 36 x 21 cm (z podstawą)
Uwagi:Sygnowana i datowana z tyłu podstawy: "JÓZEF SĘKOWSKI 2016"
Na środkowej części rzeźby cztery fragmentaryczne odciski sygnatury "J.SĘKOWSKI" oraz odcisk "UNIKAT"
niedostepny

JÓZEF SĘKOWSKI

Józef Sękowski urodził się w 1939 roku w Wesołej. Kształcenie artystyczne rozpoczął w Liceum Sztuk Plastycznych w Jarosławiu. W latach 1960–1966 studiował na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Dyplom z wyróżnieniem obronił w 1966 roku w pracowni Wandy Ślędzińskiej.
Od 1968 roku Józef Sękowski pracował na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. W 1995 roku artysta otrzymał tytuł profesora zwyczajnego. W latach 1978–2002 z regulaminowymi przerwami pełnił funkcję dziekana Wydziału Rzeźby, zaś w latach 2002–2005 prorektora Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.

Twórczość Józefa Sękowskiego

Józef Sękowski tworzy zarówno rzeźby kameralne, jak i monumentalne oraz pomnikowe.

Józef Sękowski w swojej praktyce artystycznej nieustannie eksperymentuje z różnymi materiałami i technikami. W drugiej połowie lat 60. artysta tworzył prace w metalu, wykorzystując między innymi technikę spawania. Pod koniec lat 70. czerpał inspiracje z prac o charakterze neodadaistycznym. W latach 80. rzeźbiarz wykorzystywał technikę na wosk tracony, co w efekcie skutkowało powstaniem wielu prac w brązie. W ostatnich latach Józef Sękowski pracuje w metalu lub jucie.

Rzeźby artysty charakteryzuje częste odwoływanie się do form antropomorficznych, które są przez niego przetwarzane, dekonstruowane lub uzupełniane. Józef Sękowski w świadomy sposób operuje formą rzeźbiarską, która przybiera raz formy płynne, innym razem silniej zgeometryzowane. Prace w metalu cechuje miękkość form, która nadaje tym rzeźbom liryczny wyraz.

Józef Sękowski - wystawy i wyróżnienia

Artysta uczestniczył w międzynarodowych sympozjach rzeźbiarskich we Francji i Włoszech w latach 80. i 90. Ponadto był wielokrotnie wyróżniany i nagradzany w licznych konkursach.

NIEDOSTĘPNE RZEŹBY JÓZEFA SĘKOWSKIEGO

niedostępne
niedostępne
niedostępne
niedostępne
niedostępne


Jeżeli chcą Państwo sprzedać prace tego artysty prosimy o kontakt

x
«
»