SĘKOWSKI Józef

SĘKOWSKI Józef BIO

Tytuł:

Forma dopełniona (2016)

Technika:brąz
Wymiary:35,5 x 30 x 19 cm (z podstawą)
Uwagi:Sygnowana i datowana z tyłu podstawy: "JÓZEF SĘKOWSKI 2016"
Na froncie, na lewym udzie postaci odcisk sygnatury "J.SĘKOWSKI" oraz odcisk "UNIKAT"
Od góry rzeźby odcisk sygnatury "J.SĘKOWSKI" oraz odcisk "UNIKAT"
niedostepny

JÓZEF SĘKOWSKI

Józef Sękowski urodził się w 1939 roku w Wesołej. Kształcenie artystyczne rozpoczął w Liceum Sztuk Plastycznych w Jarosławiu. W latach 1960–1966 studiował na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Dyplom z wyróżnieniem obronił w 1966 roku w pracowni Wandy Ślędzińskiej.
Od 1968 roku Józef Sękowski pracował na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. W 1995 roku artysta otrzymał tytuł profesora zwyczajnego. W latach 1978–2002 z regulaminowymi przerwami pełnił funkcję dziekana Wydziału Rzeźby, zaś w latach 2002–2005 prorektora Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.

Twórczość Józefa Sękowskiego

Józef Sękowski tworzy zarówno rzeźby kameralne, jak i monumentalne oraz pomnikowe.

Józef Sękowski w swojej praktyce artystycznej nieustannie eksperymentuje z różnymi materiałami i technikami. W drugiej połowie lat 60. artysta tworzył prace w metalu, wykorzystując między innymi technikę spawania. Pod koniec lat 70. czerpał inspiracje z prac o charakterze neodadaistycznym. W latach 80. rzeźbiarz wykorzystywał technikę na wosk tracony, co w efekcie skutkowało powstaniem wielu prac w brązie. W ostatnich latach Józef Sękowski pracuje w metalu lub jucie.

Rzeźby artysty charakteryzuje częste odwoływanie się do form antropomorficznych, które są przez niego przetwarzane, dekonstruowane lub uzupełniane. Józef Sękowski w świadomy sposób operuje formą rzeźbiarską, która przybiera raz formy płynne, innym razem silniej zgeometryzowane. Prace w metalu cechuje miękkość form, która nadaje tym rzeźbom liryczny wyraz.

Józef Sękowski - wystawy i wyróżnienia

Artysta uczestniczył w międzynarodowych sympozjach rzeźbiarskich we Francji i Włoszech w latach 80. i 90. Ponadto był wielokrotnie wyróżniany i nagradzany w licznych konkursach.

NIEDOSTĘPNE RZEŹBY JÓZEFA SĘKOWSKIEGO

niedostępne
niedostępne
niedostępne
niedostępne
niedostępne


Jeżeli chcą Państwo sprzedać prace tego artysty prosimy o kontakt

x
«
»