ŚWIESZEWSKI Aleksander

Aleksander Świeszewski urodził się w 1839 roku, zmarł w 1895 roku. Naukę malarstwa rozpoczął w warszawskiej SSP u Christiana Breslauera, jednego z ważniejszych pejzażystów polskich XIX wieku. W roku 1863 po upadku powstania styczniowego wyjechał do Monachium gdzie rozpoczął studia na tamtejszej ASP pod kierunkiem Fritza Bambergera a po uzyskaniu dyplomu usiadł tam na stałe. Był ściśle związany z tamtejszym polonijnym środowiskiem artystycznym (należeli do niego m.in. Józef Brandt, Albert Chmielowski, Stanisław Chlebowski). Przez całe życie utrzymywał jednak ożywione kontakty z krajem, często odwiedzał Tatry, skąd przywoził liczne szkice wykorzystywane następnie przy tworzeniu dzieł malarskich. Ponadto w okresie od 1864 aż do swojej śmierci niemal corocznie wysyłał swoje prace na wystawy krakowskiego TPSP, współpracował także z TZSP w Warszawie. Jego obrazy cieszyły się uznaniem publiczności i krytyki, wśród posiadaczy jego dzieł można wymienić licznych przedstawicieli arystokracji (chociażby ówczesnego króla Bawarii, Ludwika II). Tworzył przede wszystkim nastrojowe pejzaże pozostające pod silnym wpływem twórczości Breslauera i licznych podróży artysty po Włoszech i Francji.

Zapisz się do newslettera - dowiesz się dodaniu nowych prac


Jeżeli chcą Państwo sprzedać prace tego artysty prosimy o kontakt

x
«
»