DRÓŻDŻ Stanisław

Stanisław Dróżdż urodził się w 1939, zmarł w 2009 roku. Studiował polonistykę na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Jako poeta zadebiutował w 1964 roku publikując swoje wiersze w "Arce. Informatorze Klubu Młodzieży Artystycznej ZSP". Zainspirowany twórczością Ludwika Wittgensteina, już 3 lata po poetyckim debiucie zaczął pisać tzw. „teksty konkretne”. Stał się pierwszym w Polsce propagatorem poezji konkretnej, łączącej język plastyki i literatury. Tworzył krótkie, jednozdaniowe lub jednowyrazowe teksty na płaszczyźnie, a także ciągi liter i słów pokrywające całe pomieszczenia. Swoje prace, będące jednocześnie obrazem i tekstem, artysta określał terminem „pojęciokształtów”.
W swoich pracach nieustannie powracał do tematyki związanej z czasem i przemijaniem.

Artysta reprezentował Polskę na licznych wystawach międzynarodowych, m.in. Biennale Sztuki w Wenecji w 2003 roku czy na międzynarodowej wystawie "Poza geometrią. Eksperymenty z formą od lat 40-tych do 70-tych", która miała miejsce w Los Angeles County Museum of Art w 2004 roku.

Dzięki swojej ponadczasowej twórczości, Stanisław Dróżdż zyskał międzynarodową sławę. Poezji konkretnej poświęcał nie tylko wystawy, ale także odczyty i prezentacje naukowe. W 2001 roku został laureatem nagrody Fundacji Nowosielskich za „twórcze i wizjonerskie połączenie dwóch duchowych dziedzin: sztuki i poezji”.

TEKSTY NA TEMAT ARTYSTY

„Stanisław Dróżdż pozostał wierny poetyckiemu podejściu do słowa. A na czym polega poetyckie podejście do słowa? Na grze ze słowem. Poezja to gra ze słowem. Robert Barry powiedział kiedyś: Używam słów w taki sposób, żeby pozbawić je znaczenia, a jedyny sposób, żeby pozbawić słowo znaczenia to przedstawić jego wszystkie możliwe znaczenia23. Postępowanie Dróżdża zdaje się być całkowitą odwrotnością tego podejścia. Dróżdż chciał wyzwolić słowo z gramatycznych powiązań, tak aby nawet najmniej wrażliwy widz/czytelnik dostrzegł słowo-jako-słowo, w całym jego leksykalnym bogactwie, a następnie umieścił je we własnym, stworzonym na potrzeby lektury kontekście.”

-Grzegorz Dziamski „Stanisława Dróżdża gry z językiem”, [w:] „Stanisław Dróżdż, początekoniec. Pojęciokształty. Poezja konkretna. Prace z lat 1967- 2007”, Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu, Agencja Reklamowo-Wydawnicza Fine Grain, Wrocław 2009.

 

Poszukujemy prac artysty

 

Aktualnie nie posiadamy prac tego artysty

Zapisz się do newslettera - dowiesz się pierwszy o dodaniu nowych prac tego artysty

Jeżeli chcą Państwo sprzedać jego prace prosimy o kontakt