WIŚNIOS Marianna

WIŚNIOS Marianna BIO

Tytuł:

Św. Franciszek (1987)

Technika:gwasz, flamaster, długopis, ołówek, karton
Wymiary:72,5 x 51 cm
Uwagi:
Sygnowany na odwrocie: "Marianna | Wiśnios 1987"
Opisany na odwrocie: "Św Dominik"

PROWENIENCJA:
- kolekcja Leszka Macaka.
Cena:1700,00 zł Kup
x
«
»