GRUPA PLASTYKÓW WARSZAWSKICH CZAPKA FRYGIJSKA

Grupa Plastyków Warszawskich Czapka Frygijska działała w latach 1934-1937. Zrzeszała artystów, głównie malarzy i grafików o skrajnie lewicowych, komunistycznych przekonaniach. Sprzeciwiali się koncepcji „sztuki dla sztuki”. Dążyli do ukazania w swojej twórczości prawdy o rzeczywistości. Ruch zainicjował poeta, działacz Komunistycznej Partii Polski Mieczysław Bibrowski oraz grafik Mieczysław Berman. Początek działalności grupy jest wyznaczany przez spotkanie założycielskie w 1934 roku w pracowni J. Czarneckiego. Poza założycielami wzięli w nim udział także Z. Bobowski, F. Bartoszek, K. Gede, H. Szerer, J. Krajewski, J. Hermann, W. Miller, H. Malarewicz. Artyści wystawiali wspólnie a także publikowali rysunki i karykatury do czasopism „Tygodnik Ilustrowany”, „Głosy i odgłosy”, „Oblicze dnia”. Kres działalności grupy położył sprzeciw władzy wobec komunistycznych sympatii jej członków.

Aktualnie nie posiadamy prac tego artysty

Zapisz się do newslettera - dowiesz się pierwszy o dodaniu nowych prac tego artysty

Jeżeli chcą Państwo sprzedać jego prace prosimy o kontakt