CZEDEKOWSKI Bolesław Jan

CZEDEKOWSKI Bolesław Jan BIO

Tytuł:

Portret kobiety (1965)

Technika:olej, płótno
Wymiary:55,5 x 46 cm
66 x 56,5 cm (wymiary z oprawą)
Uwagi:sygn. p.d.: „Czedekowski B. 1965”
niedostepny

Bolesław Jan Czedekowski

 

Bolesław Jan Czedekowski
[Źródło: NAC]

 

 

Bolesław Jan Czedekowski urodził się w 1885 roku w Wojniłowie, zmarł w 1969 roku w Wiedniu. Studia artystyczne odbył w Akademii Sztuk Pięknych w Wiedniu, gdzie uczęszczał na zajęcia do pracowni Kazimierza Pochwalskiego oraz Heinricha von Angeliego. Po ukończeniu edukacji w 1907 roku artysta wiele podróżował, często zmieniał miejsce zamieszkania. W czasie I wojny światowej służył w armii austriackiej, w 1920 roku wyjechał do Stanów Zjednoczonych, a trzy lata później wrócił do Europy i osiadł na dłuższy czas w Paryżu. Po II wojnie światowej powrócił do Ameryki, ostatecznie jednak zamieszkał w Wiedniu. Przez cały ten czas chętnie odwiedzał ojczystą Polskę.

Główną domeną twórczości Bolesława Jana Czedekowskiego były realistyczne, akademickie portrety trafiające w salonowe gusta odbiorców. Artysta wykonywał wizerunki elity społecznej - arystokracji oraz znanych osobistości z kręgów polityki i Kościoła, np. prezydenta Ignacego Mościckiego czy kardynała Adama Sapiehy. Malarz przedstawiał również kameralne sceny rodzajowe, będące de facto rodzinnymi portretami zbiorowymi. Poza omówionym nurtem portretowym Bolesław Jen Czedekowski zajmował się również malarstwem pejzażowym, ujmował też martwe natury z kwiatami oraz kobiece akty. Wydarzenia wojenne skłoniły artystę do wykonania kilku obrazów o tematyce wojennej.
Na wykształcenie się dojrzałego stylu artystycznego malarza wpływ miały inspiracje sztuką włoskiego renesansu, XVII-wieczne malarstwo holenderskie oraz XVIII-wieczna twórczość francuska.

Bolesław Jan Czedekowski był cenionym artystą, zdobywał liczne nagrody na wystawach konkursowych, otrzymał również odznaczenie francuskiej Legii Honorowej (1934), medal Cracovia totius Poloniae urbs celeberrima (1964) oraz order Odrodzenia Polski (1965).
Największa kolekcja dzieł artysty znajduje się obecnie w kolekcji muzealnej Zamku w Łańcucie. Jego prace są również częścią kolekcji m.in. Muzeum Narodowego w Warszawie.

 

Poszukujemy prac artysty

 

NIEDOSTĘPNE PRACE ARTYSTY

niedostępne


Jeżeli chcą Państwo sprzedać prace tego artysty prosimy o kontakt

x
«
»