STOK Andrzej

ANDRZEJ STOK - NOTA BIOGRAFICZNA

Andrzej Stok zajmuje się rysunkiem satyrycznym. Jest członkiem Stowarzyszenia Polskich Artystów Karykatury (w latach 1993-1996 zasiadał w jego zarządzie). Wziął udział w jubileuszowej wystawie stowarzyszenia „20 lat wSPAK” w Muzeum Karykatury w Warszawie w 2007 roku.

x
«
»