Aktualności

Data dodania: 2022-04-29

Wlastimil Hofman - wystawa dzieł artysty - ed.II (2-10 V 2022)

Wystawa monograficzna dzieł Wlastimila Hofmana w Galerii Sztuki ATTIS

Zapraszamy na drugą wystawę prac Wlastimila Hofmana w Galerii Sztuki ATTIS. Ekspozycja potrwa od 2 do 10 maja 2022 roku.

Wlastimil Hofman zdjęcie portretowe

 

 

 

 

 

 

Portret Wlastimila Hofmana w popiersiu, 1952
Jedna z fotografii prezentowanych na wystawie.

 

 

Wlastimil Hofman o sztuce:


Kieruję się jedynie intuicją, natchnieniem chwili, gdyż inaczej wiem tylko, że nic nie wiem. Doszedłem teraz, w moim wieku, do przekonania, że sztuka prawdziwa wtedy się dopiero zaczyna, kiedy artysta nie rozmyśla nad techniką taką czy owaką, lecz kiedy farbami czy ołówkiem zaczyna wyrażać swoje uczucia, swoje najtajniejsze "ja". Obraz może być mniej lub więcej doskonały pod względem formy; lecz jeżeli ręką artysty kieruje jakaś bliżej nieznana nam siła, którą my Bogiem nazywamy, wtedy rodzi się dzieło sztuki, i to sztuki nieśmiertelnej.
[Cyt. za: Wlastimil Hofman. Autobiografia, oprac. B. Mielczarek, Warszawa 2020, s. 21.]

 

Wlastimil Hofman (1881-1970) to postać znana i ceniona w historii polskiej sztuki nowoczesnej. Malarz ten uznawany jest za jednego z najwybitniejszych uczniów i kontynuatorów symbolicznego nurtu twórczości Jacka Malczewskiego.
Tradycjonalistyczna, pełna liryczności i melancholijnej nastrojowości sztuka Wlastimila Hofmana zyskała uznanie już w czasach artyście współczesnych i do dziś cieszy się dużym zainteresowaniem wśród miłośników sztuki dawnej.

 

Wlastimil Hofman Kuszenie Ewy - wystawa w Galerii Sztuki ATTIS

Wlastimil Hofman "Kuszenie Ewy" (fragment)


Prezentowana w Galerii Sztuki ATTIS ekspozycja stanowi już drugą edycję wystawy zatytułowanej "Wlastimil Hofman – życie i twórczość". Pokaz stanowi ciekawy przegląd sztuki Wlastimila Hofmana, począwszy od 1920 roku aż do ostatnich lat życia mistrza. Dominantę stanowią obrazy, szkice i rysunki z późniejszego okresu twórczości artysty, kiedy to Wlastmil Hofman na stałe związał się ze Szklarską Porębą.

 

Twórczość artysty - obrazy, szkice, rysunki

Monograficzna ekspozycja prezentuje zróżnicowany pod względem tematycznym i warsztatowym zespół prac Wlastimila Hofmana. W ramach ekspozycji oglądać można zarówno portretowe, rodzajowe, religijne i pejzażowe obrazy olejne, jak i studia malarskie oraz liczne rysunki i szkice.

Część obiektów przynależy do symbolistycznego nurtu sztuki Wlastimila Hofmana, w którym zawierał on swoje przemyślenia na temat ludzkiego życia, a także odwoływał się do historii oraz współczesnej sytuacji politycznej.

 

Wlastimil Hofman Kadet - wystawa w Galerii Sztuki ATTIS

Wlastimil Hofman "Kadet" (1920) (fragment)

Kolejnym istotnym tematem poruszonym na wystawie jest Biblia oraz - szerzej - religia chrześcijańska. Na wystawie widz odnajdzie m.in. starotestamentowe "Kuszenie Ewy" czy scenę uzdrowienia kobiety z Ewangelii św. Mateusza. Wśród obiektów prezentowany jest również przykład tak istotnego i szeroko podejmowanego przez Wlastimila Hofmana motywu spowiedzi.
O wadze wiary w życiu Wlastimila Hofmana świadczy nie tylko ogrom dzieł o tematyce religijnej, ale także zapiski w pamiętniku malarza, w którym Wlastimil Hofman dużo miejsca poświęcił właśnie Bogu.

Pozostając w rozpoczętej przed momentem tematyce wizerunków należy zwrócić uwagę na ogromną rolę, jaką malarstwo portretowe odegrało w historii twórczości Wlastimila Hofmana. Prezentowane prace pozwolą miłośnikowi sztuki artysty przeanalizować różne typy i kategorie portretów malowanych przez Wlastimila Hofmana. W tym kontekście nie można nie wspomnieć o znakomitym pod względem oddania fizjonomii, a także charakteru ukazanych postaci obrazie "Wiosna". Dopracowany, podwójny wizerunek kobiety i dziecka w towarzystwie kota syjamskiego można odczytywać również w kontekście symbolicznym, traktując kwiat oraz zwierzę jako atrybuty ukazanych osób.
Całkiem inny typ portretu reprezentują wizerunki Wacława Jędrzejczaka i Ady Hofman - obrazy te malowane są w odmienny sposób, szybkimi, mocnymi uderzeniami pędzla, a mimo to dobrze oddają cechy uwiecznionych osób. Wynika to poniekąd z bliskości osób portretowanych względem artysty - przyjaciela oraz żony Wlastimila Hofmana.

 

Wlastimil Hofman Królik - wystawa w Galerii Sztuki ATTIS

Wlastimil Hofman "Królik" (fragment)

Wystawa obejmuje również kilka rysunkowych portretów autorstwa Wlastimila Hofmana, w tym autoportret malarza z 1949 roku. Wykonywane ołówkiem lub tuszem wizerunki kobiet i mężczyzn wyróżniają się czystością kreski, świadcząc o imponującej sprawności warsztatowej artysty.

Ostatni już większy blok tematyczny, jaki prezentuje wystawa, to kompozycje przedstawiające otaczający artystę świat, tj. krajobrazy i studia natury - m.in. widok jesiennego ogrodu czy praskiej katedry św. Wita, a także sceny rodzajowe, takie jak olejny "Królik", ukazujący mężczyznę w trakcie oporządzania tytułowego zwierzęcia.

Eksponowane szkice malarskie Wlastimila Hofmana są materiałem niezwykle interesującym z punktu widzenia historii sztuki, pozwalają bowiem prześledzić etapy powstawania prac artysty i indywidualną technikę budowania obrazu.

Wlastimil Hofman Spowiedź - wystawa w Galerii Sztuki ATTIS

Wlastimil Hofman "Spowiedź" (fragment)


Wartym uwagi uzupełnieniem ekspozycji są fotografie związane z artystą. Są to z jednej strony sytuacyjne zdjęcia pamiątkowe, z drugiej natomiast reprodukcje dzieł malowanych przez Wlastimila Hofmana, jakie artysta gromadził w celu dokumentowania swojej twórczości i jakie rozdawał przyjaciołom i modelom na pamiątkę wspólnego obcowania ze sztuką.

 

Wlastimil Hofman - kolekcje 

Helena Fliszewska

 

Helena Fliszewska
[Fot. ze zbiorów rodziny]

 

Duża część prezentowanych obiektów pochodzi z kolekcji Heleny Fliszewskiej – osoby bliskiej Wlastimilowi Hofmanowi, jego krakowskiej modelce, którą wielokrotnie portretował i z którą utrzymywał przyjacielskie relacje.

Dr Jan Freundlich

 

Dr Jan Freundlich
[Fot. ze zbiorów rodziny]

 

Na wystawie będzie można obejrzeć rysunki Wlastimila Hofmana z kolekcji dra Jana Freundlicha - lekarza pediatry, miłośnika sztuki malarza. Wlastimil Hofman z doktorem spotkał się po raz pierwszy w latach 40. na Bliskim Wschodzie, w Nazarecie, gdzie Jan Freundlich pracował jako lekarz. Jednym z jego pacjentów był właśnie Wlastimil Hofman, któremu Jan Freundlich pomagał w walce z napadami epilepsji tropikalnej. W tamtym okresie doktor zakupił wiele dzieł malarza, a artysta przez lata jeszcze utrzymywał kontakt listowny z zaprzyjaźnionym lekarzem.

 

Helena Fliszewska

 

Wlastimil Hofman i Wacław Jędrzejczak przed wejściem do Wlastimilówki (ok. 1968)
[Źródło: Fundacja Wlastimila Hofmana]

 

Dwa obrazy spośród prezentowanych na wystawie pochodzą z kolekcji postaci znanej i ważnej w szklarskoporębiańskich latach życia Wlastimila Hofmana - Wacława Jędrzejczaka.
Wacław Jędrzejczak był przyjacielem artysty, jego modelem i intelektualnym partnerem do dyskusji, a w ostatnich latach także opiekunem. Wlastimil Hofman niejednokrotnie uwieczniał rysy Wacława w swoich kompozycjach, jako dowód wdzięczności i szczerej przyjaźni malował jego portrety, ofiarowywał mu również obrazy.

 

Katarzyna Pasternak

 

Katarzyna Pasternak
[Fot. ze zbiorów rodziny]

 

Na wystawie pojawiły się także fotografie pochodzące z kolekcji Katarzyny Pasternak - gosposi Hofmanów, która pomagała w obowiązkach domowych rodziny jeszcze w okresie przedwojennym, w Krakowie, a także w latach późniejszych, zamieszkawszy z Hofmanami we Wlastimilówce w Szklarskiej Porębie.
Katarzyna Pasternak była również przyjaciółką rodziny oraz modelką artysty. Jej fizjonomia pojawia się na wielu obrazach Wlastimila Hofmana o przeróżnej tematyce, a malarz - wdzięczny za jej pozowanie oraz codzienną pomoc - ofiarowywał jej na pamiątkę fotografie, które odręcznie opisywał i datował.

 

 

 

Wystawa monograficzna dzieł Wlastimila Hofmana w Galerii Sztuki ATTIS

Wystawa potrwa od 2 (poniedziałek) do 10 maja (wtorek). Obiekty można oglądać od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-18.00. Wstęp bezpłatny.
Zapraszamy na ul. Starowiślną 14 w Krakowie.

Kuratorzy wystawy: Agnieszka Julia Stefańczyk i Zuzanna Mortka.

 

Ekspozycja zakończy się aukcją o takim samym tytule organizowaną przez Krakowski Dom Aukcyjny [ZOBACZ KATALOG].

 

powrót do listy aktualności

x
«
»